Blokáda větev svazku větví - porušení intrakardiálního vedení, které se vyznačuje zpomalením nebo úplným zastavením excitačních impulzů podél jedné nebo několika větví svazku. Blokování nohou svazku Hisnusu lze detekovat pouze instrumentálním vyšetřením nebo symptomaticky projevujícím se poruchami rytmu, závratě, mdloby. Blokáda nohou svazku Hisnie je diagnostikována elektrokardiografií. Léčba blokády svazku svazku Hisnum je omezena na odstranění příčin poruch vedení; v některých případech může být nutné nainstalovat umělý kardiostimulátor.

Blokáda větev svazku větví

Blokáda nohou svazku je částečné nebo úplné narušení průchodu elektrického impulsu přes svazky buněk vedoucího systému srdce, což vede ke změně sekvence pokrytí buzením ventrikulárního myokardu. V kardiologii není blokáda nohou svazku považována za nezávislou chorobu. Spravidla působí jako důsledek a současně jako elektrokardiografický příznak jakékoli nezávislé srdeční patologie. Podle EKG je blokáda nohou svazku diagnostikována u 0,6% lidí, častěji u mužů; u lidí starších 60 let se frekvence zvyšuje na 1-2%.

Svazek His - na srdeční systém, zastoupené shluky modifikovaných svalových vláken. Interventrikulárních septum svazek jeho rozdělí na dvě nohy - vpravo a vlevo. Na druhé straně, levá noha je rozdělen na přední a zadní větve, které přicházejí se na obou stranách interventrikulárních septa. Nejmenší větve intraventrikulární Převodní systém jsou Purkyňova vlákna, která pronikají do celého srdečního svalu, a spojené přímo s ventrikulární kontraktility myokardu. myokardiální kontrakce dochází v důsledku šíření elektrických impulsů vznikl v sinusovém uzlu, přes síní do atrioventrikulárního uzlu, a pak se - svým svazkem jeho a Purkyňových vláken do nohy.

Příčiny blokády větev svazku větví

Raménka blok může mít různé příčiny. Blokádou pravého raménka dochází při onemocnění zahrnujících přetížení a hypertrofie pravé komory - mitrální chlopně defektu septa síní, trikuspidální insuficience chlopně, ischemická choroba srdeční, cor pulmonale, hypertenze, akutní infarkt myokardu (zadnediafragmalnom nebo verhneverhushechnom) a další.

Blokádou levého raménka blokových nohy olovo aterosklerotické kardiosklerosis, malformace aortální chlopně, kardiomyopatie, infarkt myokardu, myokarditida, bakteriální endokarditida, infarkt dystrofie. Méně obyčejně, raménka blok se rozvíjí na pozadí plicní embolie, hyperkalémie a srdeční glykosid intoxikace.

Příčiny dvouvazných blokád jsou obvykle aortální defekty (aortální nedostatečnost, aortální stenóza) a koarktace aorty.

Klasifikace svazků svazků svazku

S přihlédnutím k anatomické struktuře svazku může být blok jednosměrný, dvouzdrojový a tříbarevný. Blokády s jedním paprskem zahrnují případy poškození pouze jedné nohy (větev) svazku: zablokování pravé nohy, zablokování levé přední nebo levé zadní větve. Blokády s dvěma paprsky představují současnou lézi dvou větví svazku: přední a zadní větve levé nohy, pravá noha a levá přední větev, pravá noha a zadní levá větev. Když blokády tří paprsků ovlivňují všechna tři větve jeho svazku.

Podle stupně narušení impulsu blokády mohou být nohy svazku svazku neúplné a úplné. Při neúplné blokádě je impuls rozdělen na jednu z nohou svazku, zatímco funkce druhé nohy nebo jedné z jejích větví není narušena. V tomto případě je excitace myokardu komor zajišťována intaktními větvemi, ale nastává s prodlevou.

Takže když se proces šíření impulzu podél větví svazku Hise zpomaluje, dochází k neúplné blokaci srdce I. stupně. V případě, že ne všechny impulsy dosáhnou komor, mluví o neúplné blokádě srdce druhého stupně. Kompletní blokáda (nebo blokáda třetího stupně) je charakterizována absolutní nemožností přenášení impulzů z předsíně do komor, v jejímž důsledku se tyto buňky začnou samostatně kontrahovat, a to rychlostí 20 až 40 tepů. v min.

Blokové bloky svazku svazku mohou být přechodné (přerušované) nebo trvalé (nevratné). V některých případech se blokáda svazku Hisnusu rozvíjí pouze se změnou frekvence srdečního rytmu (bradykardie, tachykardie).

Charakteristické jsou různé varianty zablokování blokových větví svazku bloků

Raménka blok nejsou nezávislé klinické projevy; Ve většině případů se projeví příznaky základního onemocnění a specifické změny na EKG. V některých případech, s poklesem srdečního výdeje, mohou být raménka blok nohy doprovázena častým závratí, závažné bradykardie, někdy - záchvaty ztráty vědomí.

Podívejme se na základní klinické varianty blokády nohou jeho svazku.

Blokáda pravé nohy svazku

V případě úplné blokády Jeho svazek drží puls excitační a pravé noze pravé komory a v pravé polovině MZHZHP dochází kontrakční svalových vláken z levé komory a levé poloviny MZHZHP. Při neúplné blokaci dochází ke zpomalení vodivosti elektrického impulsu podél pravé nohy svazku. Někdy neúplné právo raménka blok je detekován u zdánlivě zdravých mladých lidí; v tomto případě je považován za variant fyziologické normy.

Příznaky EKG úplného zablokování pravého svazku svazku jsou prodloužení vlny S, nárůst amplitudy a expanze vlny R, QRS komplex má formu qRS s prodloužením až 0,12 sekundy. a další.

Blokáda větve levého svazku větve

Když je levý svazek svazku zcela zablokován, excitační vlna se nesmí pohybovat podél dříku dříku, dokud se nerozvine nebo se současně nerozšíří na obě větve levé nohy (dvouvazný blok). Budoucí vlna se přenáší na myokard v levé komoře se zpožděním z pravé poloviny MZHZP a pravé komory podél vláken Purkinje. Na EKG - odchylka EOS doleva, rozšíření komplexu QRS na 0,12 sec. nebo více.

V základu blokády přední větve levé větve svazku Gissu leží porušení impulsu k anterolaterální stěně myokardu levé komory. V tomto případě po excitaci MZHPP a spodních úseků zadní stěny podél anastomóz purpurových vláken se excitační vlna rozkládá na anterolaterální stěně levé komory shora dolů.

Při blokádě zadní větve levé nohy svazku je narušena impuls pro zadní části myokardu levé komory. Aktivační vlna se rozkládá od přední a anterolaterální stěny levé komory podél vláken Purkinje až po zadní části levé komory, tj. Z horní části dolů.

Neúplná blokáda levého svazku svazku je charakterizována zpomalením pulzu podél hlavního levého kmene nebo podél obou větví levého pediklu. V tomto případě je část myokardu levé komory vzrušena impulsy, které se šíří po pravém pediklu.

Blokáda s dvěma paprsky

Při kombinaci blokáda blokem pravého raménka blokádě levé přední větve elektrického impulzu se šíří zadní větve levé raménka bloku, což způsobuje první budicí lowback levé komory rozdělení, pak - IT anterolaterálního oddělení. Následně se kontraktilní vlákna pomalu rozšiřují na myokard pravé komory.

Dráždění zpoždění anterolaterální stěny levé komory a pravé komory je rozpoznán na elektrokardiogramu jako prodloužení QRS komplexu do 0,12 sekund, zubem vzestupném raménku S, T vlny záporné odchylky oec doleva.

Když je v kombinaci blokáda pravého raménka zablokování se zadní levá větev drží puls provádí z levé přední větev sekce anterolaterálního myokardu levé komory na anastomóz lowback rozdělení levé komory, a pak se - pro kontraktilních vláken pravé komory. EKG odráží Známky blokáda zadní levé větve a s blokem pravého raménka, EOS odchylka vpravo. Tato kombinace indikuje rozsáhlé a hluboké změny myokardu.

Tři paprsková blokáda

Nedokončená tromi paprsková blokáda je doprovázena šířením excitačního pulsu do komor podél nejméně postižené větve nohou svazku. Současně je zaznamenán atrioventrikulární blok stupně I nebo II.

V případě úplné blokády držení byt paprsku impulsy z atria ke komorám je nemožné (AV-blok III stupeň), což vede k disociaci na atriální a ventrikulární rytmů. Tak komor v samostatném idioventricular rytmu, charakterizované nízkou frekvencí a arytmie, což může vést k výskytu fibrilace síní a asystolie různou délkou trvání.

Vzor EKG s úplnou blokádou nohou svazku Hyisu odpovídá známkám blokády AV stupně jednoho stupně.

Diagnostika a léčba blokády ramene

Základní metodou detekce raménka bloku je standardní elektrokardiografie a jeho varianty - jícnová elektrokardiografie (CHPEKG) rhythmocardiography, ambulantní monitorování EKG. Pro identifikaci dat pro organické poškození srdce se provádí EchoCG, MRI, MSCT a PET srdce. Při identifikaci raménka blok vyžaduje pacienta konzultace kardiologa nebo srdeční chirurg arytmologii.

Specifická léčba blokády svazku svazku neexistuje; s tímto porušením musíte léčit základní onemocnění. Když raménka blok složité angina pectoris, hypertenze, městnavého srdečního selhání, léčba se provádí s nitráty, srdeční glykosidy, antihypertenziva. U AV blokády by měly být vzaty v úvahu údaje o implantaci kardiostimulátoru. Když raménka blok, plynulý bez klinických projevů provádět dynamické pozorování.

Prognóza blokády pobočky

Prognóza blokády svazku His svazku u asymptomatických pacientů je příznivá. Pokud je organická patologie srdce, prognóza je určena základním onemocněním. Na druhé straně blokáda nohou svazku Gisu zvyšuje jak riziko náhlé smrti u této kategorie pacientů, tak rozvoj vzdálených komplikací.

Progrese poruchy vedení, rozvoj AV blokády, kardiomegalie, hypertenze a srdečního selhání zvyšuje pravděpodobnost nepříznivého výsledku.

Co je to úplná blokáda vedení pravé nohy jeho svazku

Kompletní blokáda pravé nohy svazku, Co to je? Tento stav je diagnostickým znakem určitých onemocnění kardiovaskulárního systému. Patologie je odhalena během EKG. Přítomnost BPNPG ne vždy přispívá ke zhoršení celkového stavu těla.

Příčiny patologických změn srdečního svalu jsou dříve přenášené infekční nemoci - angina pectoris, šarla, neštovice. Léčba porušení, ke kterým došlo v dětství, se v dospělém stavu nevyžaduje. V průběhu vyšetření jsou detekovány pouze zbytkové účinky poškozené funkce myokardu.

Kyslík a živiny tkáně se získávají v krvi, jejíž cirkulaci reaguje srdeční sval. Jeho rytmické kontrakce se vyskytují v autonomním režimu. Přenos signálů stimulujících kontraktilní aktivitu se provádí pomocí vodivého systému nazývaného jeho svazkem.

Je umístěn v tkáních septa a odděluje levou komoru od pravé strany. Systém se skládá ze dvou nohou, kterými se pulzy přenášejí na stěny srdce. Porušení nervového vedení se nazývá blokáda nohou svazku. Nemoc může mít různé stupně závažnosti. V neúplné podobě se impuls zpomaluje, ale nezastaví se. Kompletní blokáda je charakterizována zastavením příchodu signálů do tkání levé nebo pravé komory.

Porážka může ovlivnit celý paprsek nebo jeho polovinu. Vše závisí na rychlosti vývoje porušení a na místě jeho výskytu. Děti BNPGG se mohou objevit bez jakéhokoli zřejmého důvodu. Nepříší ke zhoršení celkového stavu a je fyziologická.

Kompletní blokáda je odlišná v tom, že buzení interventrikulární septa a přenos signálu se provádí pomocí vláken svalové tkáně levé komory.

Jak se tato patologie projevuje?

Izolovaná blokáda pravé nohy svazku His není spojena s jinými patologickými procesy v těle, takže tato forma nemoci nemá žádné výrazné příznaky. Zpravidla se objevuje během plánovaného fyzického vyšetření. Se sekundární blokádou PPPG se projevují příznaky základního onemocnění. Typické projevy poruch vodivosti nohou svazku nejsou.

K detekci patologických změn srdečního svalu může být použito ultrazvuk na hrudníku nebo EKG. V některých případech se blokáda vyskytuje pravidelně. Existují také arytmické formy patologie, ke kterým dochází při narušení srdečního rytmu. Po normalizaci srdeční frekvence zmizí známky blokády.

Izolovaná forma nemoci má příznivou prognózu. Zřídka prochází do atrioventrikulární. Avšak tento vývoj patologie je pozorován, když se vyskytuje na pozadí vrozených srdečních vad. Blokáda, která se vyvine s arteriální hypertenzí nebo ischemickou chorobou srdeční, je charakterizována méně příznivou prognózou.

Porušení vedení svazku Hisnus, doprovázející vývoj akutního infarktu, neovlivňuje povahu průběhu základního onemocnění. Riziko smrtelného záchvatu je významně zvýšeno, jestliže se vyskytne rozsáhlý transmurální infarkt. Hlavním nebezpečím blokády je možnost ovlivnění výsledků EKG, kvůli nimž je základní onemocnění často zjištěno předčasně.

Jaká je blokáda Jeho svazku a proč to vznikaje? Vývoj této patologii přispívá k vrozené vady, z nichž nejčastější jsou: komorového septa vad, hypoplazie blokem pravého raménka nohou, plicní chlopně.

Nabytá formy patologie se vyskytují na pozadí akutních a chronických onemocnění: hypertenze, akutního srdečního infarktu, poranění hrudníku, ischemické choroby srdeční. Blokáda může projevit komplikace chirurgického zákroku do srdečního svalu dystrofických změn svalových vláken o funkcích porušování myokardu iontů draslíku organismus intoxikace, dlouhodobém používání srdečních léků.

Metody léčby patologie

Diagnóza této poruchy je možná za přítomnosti srdečních onemocnění. Z tohoto důvodu léčba začíná až po zjištění a odstranění komplikací způsobených těmito látkami. Ukončení vedení pravé nohy Jeho svazku nemá žádné typické projevy, jeho idiopatické formy jsou extrémně vzácné.

Hlavní choroby vedoucí k rozvoji blokády jsou: ischémie, arteriální hypertenze, chronická intoxikace těla, infarkt myokardu. S jejich odstraněním je nutné zahájit léčbu. Porušení procesů přenosu buzení indikuje přítomnost závažných patologií lokalizovaných v pravé ventrikulární svalové tkáni a interventrikulární septa.

Hypertenzní léky, venotonika, srdeční glykosidy se používají k léčbě hypertenzních forem blokády. Potřebujete neustálé sledování krevního tlaku, dodržování zvláštní výživy. Ze stravy je třeba vyloučit alkohol, mastné a smažené potraviny.

Množství konzumované soli musí být sníženo na 3 g denně. Léky by měly být užívány pouze podle pokynů lékaře. Při porušení srdečního rytmu se užívají antiarytmiká. Dlouhá a složitější léčba vyžaduje ischemickou chorobu a infarkt myokardu.

Pokud je blokáda pravé nohy svazku způsobena vrozenými malformacemi, je indikována chirurgická léčba. Po ukončení kurzu farmakoterapie nebo operace by pacient měl být pod neustálým dohledem kardiologa.

Účinnost léčby se hodnotí pomocí pravidelného EKG, pokud je to nutné, konkrétní léčivo je nahrazeno nebo vyloučeno z terapeutického režimu.

Neúplná blokáda pravé nohy svazku. To je nebezpečné

Různá onemocnění srdečního svalu často umístit pacienta do stavu mírné zmatení, protože lékař nevysvětluje etiologie a důsledky té či oné stavu. Neúplná blokáda pravé nohy jeho svazku je poměrně častým závěrem v provádění EKG. Zvláště u dětí, které nemají žádné symptomy a známky patologie. Jaké příčiny mohou vést k této patologii a v jakém případě je třeba léčba - můžete se z tohoto článku naučit. Jaký je neúplný blokáda pravého raménka blok v chápání kardiologie - spojený s porušením autonomních funkcí nervové soustavy patologii centrální, za určitých okolností představovat nebezpečí pro zdraví a život pacienta. Ale to, co může být v budoucím vývoji blokády nebezpečné, je samostatnou záležitostí. Abychom porozuměli podstatě věci, musíme se ponořit hlouběji do anatomie srdce a systému jeho inervace.

Co je svazek Jeho a jeho nohou

Co je inervační systém a jakou roli hraje při zajištění nepřerušeného fungování orgánů a systémů? Není nutné říkat, že vše je jasné a bez dlouhých vysvětlení. Pokud nervový impuls neprojde, pak dojde k nevyhnutelnému selhání funkce. V medicíně je svazek Gysy malou částí myokardu, ve kterém nejsou typické formy myocytů. Je rozdělen na kmen a dvě nohy: pravý a levý, zodpovědný za inervaci předních a zadních částí srdečního svalu. Kufr svazku je definován v horních částech srdce mezi oběma komorami a jeho nohy sestoupí do atria ve formě Purkinjeho vlákna. Jsou odpovědné za inervaci svalové tkáně, stimulují kontraktilní schopnost myocytů. Celkově jde o koordinátor synchronního fungování atria a komor. V době svalové kontrakce se impuls přenáší do komor.

Neúplná blokáda pravé nohy svazku krku je častější u dětí a osob, které překročily věkovou hranici 50 let. To proudí bez příznaků a příznaků. Léčba je nutná pouze v případě vážného poškození vodivého vlákna a výskytu perzistentních forem arytmií srdečního rytmu.

Typy a příčiny blokády větví svazku větví

Typy patologie jsou rozděleny podle lokalizace patologických změn. Jedná se o jednovrstvou, dvouzdrojovou nebo třízdrojovou blokádu. Stav pacienta s blokem s jedním svazkem pravé nebo levé nohy svazku zůstává nezměněn. Pokud jsou ovlivněny dva nebo tři paprsky, mohou se objevit různé klinické příznaky. Vyskytují se následující typy funkčních poruch:

 • úplná a neúplná blokáda nervového impulsu;
 • neustálý postup nebo remise;
 • Přerušované poruchy s dobami zlepšení a zhoršením stavu nervového vedení;
 • přechodná forma je charakterizována skutečností, že manifestace patologie není registrována při každém odstranění parametrů EKG;
 • střídavá blokáda nohou svazku His je charakterizována skutečností, že patologické změny mohou nastat střídavě na levé a pravé nohy.

Důvody neúplné blokády pravé a levé nohy svazku Guiss se mohou skrývat za různými patologickými poruchami, včetně těch, které postihují centrální nervový systém. Mezi nejčastější rizikové faktory patří:

 • ischemické srdeční onemocnění u pacientů po 40 letech věku;
 • alkoholická a toxická kardiomyopatie;
 • onemocnění systému metabolismu látky a snížení obsahu některých stopových prvků v krvi (draslík, hořčík);
 • přítomnost jizvy v místě svazku His (po nedávném infarktu myokardu, revmatismu, systémovém lupus erythematosus, myokarditidě);
 • získané a vrozené srdeční vady ve formě stenóz a prolapsů, koarktace a vady;
 • hypertrofie tkání srdečního svalu na pozadí hypertenze bez kompenzace pomocí farmakologických léků;
 • tromboembolie koronárních a plicních cév;
 • bronchiální astma se souběžnou respirační nedostatečností;
 • chronická bronchitida a emfyzém;
 • plicní srdce.

U dětí s EKG známkami neúplného zablokování nohou svazku je nutné důkladné vyšetření k vyloučení intrauterinních malformací. Může se jednat o abnormální akord v dutině levé komory, prolapse ventilů nebo poruchu vaječníků síňové septa otevřeného typu.

Při neexistenci výše uvedených organických patologií se neúplná blokáda pravé nohy svazku Hyis odvolává na varianty normy a je spojena výlučně se zvláštností fungování autonomního nervového systému. Pro vyloučení variant progrese patologických změn je však nutná konstantní kontrola. Neúplný blok levé nohy svazku není nikdy variantou fyziologické normy a vyžaduje odpovídající léčbu s ohledem na nebezpečí tohoto stavu.

Primární znaky a klasické příznaky neúplné blokády nohy větve svazku

Primární známky neúplné blokády pravé nohy jeho svazku se nemohou projevit a pacient se cítí dokonale zdravý. Vyjádřené klinické příznaky se mohou projevit s úplnou blokádou levé nohy jeho svazku a vyžaduje naléhavou lékařskou péči. Ve většině případů existují projevy nemoci, které vyvolávají vývoj této patologie:

 • dušnost během fyzické aktivity a v klidu;
 • pocit palpitace a narušení jeho rytmu;
 • svalová slabost a únava;
 • časté preokluzivní stavy a závratě;
 • poruchy srdečního rytmu;
 • bolest, pocit těžkosti za hrudní kostí.

Diagnostika je založena na výsledku EKG, v sporných případech je zobrazeno denní sledování Holtera. Potvrzení diagnózy se provádí pomocí ultrazvuku a počítačové tomografie.

V případě náhlého výskytu příznaků okamžitě zavolejte sanitku, protože to může naznačovat vývoj ischémie v zadní stěně myokardu (infarkt). Nebezpečí pro život pacienta je tříčlenná částečná a úplná blokáda nohou balíku Hisnia, může být doprovázena vývojem útoků Morgani-Edams-Stokes. Během těchto záchvatů je přerušeno dodávání krve do mozkových struktur, pacient náhle ztrácí vědomí, má prudký pokles srdeční frekvence. Pravděpodobnost smrtelného výsledku je velmi vysoká. Tento stav je spojen s úplným nedostatkem synchronizace prsů a komor. Na tomto pozadí se v tkáních myokardu objevuje patologické zaměření nervové excitace. Může vyvolat záchvat fibrilace síní a paroxysmy komor. Objeví se bradykardie se srdeční frekvencí nižší než 40 úderů za minutu.

Diagnostika je založena na výsledcích EKG. Pokud se poprvé objeví zablokování levé nohy svazku, je pacient naléhavě poslán do specializované nemocnice s možností provedení resuscitačních opatření. Další testy jsou prováděny k identifikaci onemocnění vedoucího k blokádě. Je předepsána adekvátní udržovací léčba farmakologickými látkami. Při neúplné blokaci není pravá noha svazku často potřebná k léčbě, ale pacientovi se doporučuje pravidelně provádět EKG (nejméně 2krát ročně).

Na EKG se blok svazku svazku může projevovat v následujících variantách;

 • ve V1 a V2 pravých vodičů jsou patologické komplexy Rsr a ve vedeních V5 a V6 je komplex QRS kvůli široké vlně S větší než 0,12 s.
 • V5, V6, I s deformovanými komplexy bez Q-vlny a rozštěpením R-konce indikují zablokování levé nohy;
 • s úplnou porážkou tří nohou, existují výrazné známky antivoventrikulárního bloku.

Pacientům je přidělen komplex diagnostických vyšetření:

 • biochemická analýza krve umožňuje odhalit nerovnováhu mikroelementů, zvýšenou hladinu cholesterolu;
 • ultrazvuk odhaluje rozšíření srdečního svalu, poruchy vedení;
 • denní monitorování bude popisovat formu blokády;
 • transesofageální kardiografie se používá v kontroverzních situacích.

V řadě případů se doporučuje CT vyšetření, aby se zjistil stav srdečního svalu.

Možnosti léčby blokády svazku v moderních podmínkách

V moderních podmínkách s vysokým stupněm vývoje kardiologie je stav poměrně úspěšně zacházen. Hlavní činnosti však směřují k odstranění patogenního faktoru (základního onemocnění). Možnosti léčby svazku bloku svazku Hisnus závisí na celkovém stavu pacienta, faktoru předcházejícím vývoji patologie, na přítomnosti souběžných onemocnění kardiovaskulárního a respiračního systému.

Léčba neúplné blokády pravé nohy svazku Hisnusu se obvykle neuskuteční, stav pacientů netrpí, je možná samostatná obnova poruch vedení nervového impulsu. V případě blokády s dvěma paprsky lze použít následující farmakologické přípravky:

 • komplexy vitamínů (kyselina nikotinová a vitaminy skupiny B);
 • zlepšení přívodu krve do srdečního svalu (Mexidol, Carnitine, Preductal);
 • obnovení funkce nervového vedení (motherwort, valerian, "Afobazol");
 • antiagreganty ke snížení rizika tvorby krevních sraženin (aspirin, curantil, kardiomagnet);
 • statiny pro normalizaci hladiny cholesterolu v krvi;
 • srdeční glykosidy a nitráty;
 • léky, které normalizují hladinu krevního tlaku.

Doporučuje se neustále užívat přípravky obsahující draslík a hořčík, komplexy vitamínů, antiarytmikum v přítomnosti indikace. V infekčních procesech je indikováno použití širokospektrých antibiotik.

V závažných případech je pro účely instalace elektrokardiostimulátoru indikován nouzový chirurgický zákrok. Ovládání umělého rytmu zvyšuje očekávanou délku života pacienta na fyziologickou normu a výrazně zlepšuje kvalitu jeho života.

Blokáda nohou svazku levého (pravého a levého): neúplného a úplného, ​​co ukazuje EKG, jsou důvody nebezpečné nebo ne?

Téměř každý z nás, který dostal záznam elektrokardiogramu, se bude snažit rozluštit sám a určitě se podívá na závěr, který kardiolog napsal. No, pokud se tam nenacházejí podezřelé pojmy, ale dokonce i mezi plným blahobytem a při absenci alespoň příznaků "srdce", blokádový záznam nemůže ignorovat.

Je zřejmé, že takovýto jev způsobí úzkost, protože v srdci je něco zablokováno - hlavní orgán, který poskytuje výživu celému tělu. Nicméně ne každá blokáda je považována za poruchu, existují také takové typy, které nejenže neinterferují s normální životní aktivitou, ale také docela zapadají do normy. Neúplné (částečné) blokáda pravého raménka bloku (BPNPG) - je přesně ten případ, když je panika je zbytečné, ale jiné druhy podobných intrakardiální bloků by neměly být ponechány bez dozoru.

Seznámí-li se s závěrem kardiografie, může pacient najít záznam o zablokování jakékoliv nohy jeho svazku (NPH). Tato porucha je asymptomatická, je diagnostikována při záznamu kardiogramu, ale podrobné vyšetření většiny jejích majitelů odhaluje odchylky nejen funkční, ale i organické povahy.

Chcete-li svazek větev bloku postoj je dvojznačný: některé odrůdy považované variantou normy, jiné - vždy vážný problém, což vede k vážným komplikacím, takže se pozornost kardiologů na tento druh porušování opatrní a pacient podstoupí důkladné vyšetření.

srdeční cyklus; Nohy svazku Guissu poskytují impuls pro srdce srdce

Systém vedení srdce je druh modifikovaných svalových buněk, které v průběhu vývoje získaly schopnost přenášet elektrické signály na kardiomyocyty. Díky harmonické a konzistentní práci složek těchto cest se srdce kontraktuje rytmicky.

Svaz hyisu poskytuje stimulační nervy s ventrikulárním myokardiem. Vychází z atrioventrikulárního křižovatka, pak přichází na vrchol mezivěložní septum, dolní větve přes pravé a levé nohy (NPH). Levá noha (LNGG) dává přední a zadní větve myokardu levé komory. Pravý (PNPG), v daném pořadí, zajišťuje vedení myokardu pravé komory. Vodivé dráhy s konečnou vazbou jsou malé vlákna Purkinje, nesoucí signály k hlavnímu čerpadlu našeho těla a rozptýlené v tloušťce svalu do nejvzdálenějších oblastí.

Překážka nervů impulsní proud se může objevit v jakékoliv části komorového myokardu, což způsobuje blok v jedné noze, jedné z větví levé raménka bloku, dvě nohy současně. Objem bloku předurčuje symptomatologii - od její nepřítomnosti k úplnému narušení vedení a závažné arytmii.

Příčiny a odrůdy komorových bloků

Rozsah poškození neurální cesty je určen podle druh blokády:

 • Jednožka - je obtížné přenášet signál podél pravé nohy svazku Guiss, jedné z levých větví;
 • Dvě paprsky - větve levé nohy nebo pravá noha s jedním z levé větve jsou blokovány;
 • Tři paprsky - všechny tři způsoby jsou zapojeny najednou.

Zablokování části svazků vláken je kompletní a neúplné. Při částečném utrpení trpí pouze jedna z větví, ale zbytek práce je zachována. Myokard přijímá signály z jiného zdrojového bypassu, ale jsou poněkud opožděné.

V závislosti na proudu probíhá blokáda konstantní, přechodné a přerušované. Občas se objeví intermitentní blokáda, která zmizí, což lze sledovat během záznamu jednoho kardiogramu. Přechodná porucha vedení je vidět na fragmentu elektrokardiogramu. Někdy během záznamu kardiogramu je vidět změna bloku různých větví a nohou - střídající se blokáda.

The 3 stupně bloku NPH:

 1. U prvního stupně signály dosahují kardiomyocyty se zpožděním.
 2. V druhé - část signálů nedosáhne svalové tkáně.
 3. Při celkové blokaci třetího stupně se nervové signály nedostávají do ventrikulárního myokardu, takže se samo o sobě zmenšuje s velmi nízkou frekvencí.

Blokáda vodivého komorového traktu není nezávislou chorobou. Toto je projev jiné patologie. Často zdravým lidem je diagnostikována neúplná blokáda PNPG, která je považována za normální.

Srdeční příčiny provokující blok vlákna svazku Hisnus jsou:

 • Ischemická choroba srdeční - akutní ve formě nekrózy (infarkt myokardu), nebo s chronickými infarktem jizva porostů (kardio);
 • Kardiomyopatie a dystrofie;
 • Defekty - anomálie v septach vrozené přírody, zúžení, nedostatek ventilových otvorů, koarktace aorty;
 • Zánět srdečního svalu;
 • Srdeční selhání;
 • Odložená kardiochirurgie;
 • Zahusťování levé komory s arteriální hypertenzí.

Jako nekardiální faktory způsobující blok, uveďte:

 1. Léčivé účinky - používání diuretik a dlouhodobě bez dozoru odborníků, antiarytmiky, srdečními glykosidy, se kterými může být zneužit kardiologických pacientů;
 2. Směny výměny elektrolytů;
 3. Kouření, alkoholismus;
 4. Endokrinní patologie;
 5. Vegetativní dysfunkce;
 6. Prodloužená hypoxie a dilatace pravé strany srdce s bronchopulmonálními chorobami (astma, bronchitida).

Není-li hlavní příčina větev svazku vyloučena komplexním vyšetřením, mluví o idiopatické poruše.

Jak bylo řečeno, neúplná blokáda pravé nohy jeho svazku je často normou, pokud nebyly nalezeny žádné jiné změny v orgánu. Často se vyskytuje v dětství a dospívání a může se vyskytovat v kombinaci s malými anomáliemi - přídavným akordem, prolapse mlžného ventilu, otevřeným mezikruhovým oknem.

Video: názor kardiologa na neúplné blokády pravé nohy jeho svazku u dětí

Na rozdíl od poruch spojených se změnou pravé nohy jsou blokády větví levé VŽDY způsobeny strukturálním poškozením srdce, takže se nepovažuje za přirozený stav.

Jedním z hlavních mechanismů tvorby patologické blokády je mechanická překážka šíření nervového signálu, zejména proliferace pojivové tkáně během hypoxie, hypertrofie komor srdce. Další důležitou vazbou v patogenezi lze považovat za dilataci dutin orgánu za chronickou nedostatečnost.

Takže i když to by mohlo být neškodné (v případě, že místní detekce neúplného BPNPG), pravá noha porážka by také mohla doprovázet patologie vyskytující se v důsledku nadměrného zatížení a dilataci pravé poloviny těla (plicní srdeční ischemie, trikuspidální chlopeň nedostatečnost).

Blokáda levého raménka blok se nachází v cardiosclerosis kvůli aterosklerotické ucpání srdečních tepen, chlopní aorty hrbolků, nekrózu a zánět srdečního svalu, prosazování změny v levém srdci.

Symptomatologie zablokování blokové větve

Při rozložení ztrát nervových signálů v příznaků složky ventriculonector může chybět, ale pokud je přítomna, je obvykle způsobena onemocněním, sloužit jako primární tvorby příčinou jednotkou a velmi nespecifické. Jinými slovy, příznaky nelze odhadnout při různých poruchách vedení a dokonce je v některých případech dokonce podezřelé z blokády extrémně obtížné.

Neúplná (částečná) blokáda, obtížnost šíření signálů podél jedné z větví pod podmínkou fungování ostatních nevyvolává subjektivní symptomy. Toto je nález na EKG, který vede k dalším vyšetřením. Někteří pacienti zaznamenat dušnost, bolesti v srdci, nepravidelný ve svém rytmu, únavy, které však nemají přímou souvislost s nitrokomorovým bloku a charakterizují konkrétní nemoc.

Příznaky úplné blokády jsou:

 • Pocit nesrovnalosti v činnosti srdce, palpitace;
 • Závratě, mdloby;
 • Bolestivost v hrudi.

V bloku LNPG mají pacienti závratě, bolesti srdce, palpitace. Tato noha je zcela blokována v případě vážných poruch - akutního infarktu velkého srdce, kardiomyopatie.

Blokáda tří větví současně je kompletní a neúplná. Při částečném blokády vedení signálů jsou přesto dosáhne intaktní kardiomyocyty podle vlákna, ale se zpožděním v plné výši - komorového myokardu je snížena v důsledku ektopické ložisek mimo drah komor i předsíní z daleko za sebou.

Rychlost pomalý komorová neumožňuje tělo pro zajištění normálního hemodynamiku a mezi příznaky přicházejí první epizody závratě a ztráta vědomí z důvodu nedostatečného prokrvení mozku. Na pozadí srdečního selhání může dojít k náhlé srdeční zástavě, což vede ke smrti pacienta.

Blokáda nohy paprsek Guisa selhání nebezpečné varhany, opakované záchvaty Morgagniho-Adams-Stokes na riziko srdeční zástavy a náhlé smrti, případná náchylnost k srdečním infarktu v důsledku nižší dodávky krve věnčitých tepen, aniž by se rozvíjet jejich aterosklerózy.

Důsledky intraventrikulárního bloku mohou být paroxysmatická tachykardie, ventrikulární fibrilace, srdeční zástava. S prodlouženým blokem systémový průtok krve trpí růstem stagnujících jevů v orgánech. Tromboembolizmus se považuje za nebezpečnou komplikaci, která brání speciálnímu léčení.

EKG s blokádou větve

Nejinformativnějším způsobem identifikace intraventrikulárních blokád je elektrokardiografie, ukazující změny charakteristické pro patologii. Jednotlivé formy poruch vedení jsou diagnostikovány v Holterově monitorování. Diagnóza blokády NPH není snadný úkol, takže je lepší svěřit odborníkovi, ale pokusíme se trochu vyřešit, jaké a proč se vyskytují odchylky na obvyklém EKG.

Distribuce elektrické vlny obvykle probíhá rovnoměrně od atriálního myokardu k komoře a zleva doprava, aniž by narazila na žádné překážky. Průchod nervových signálů ze septa do nejvzdálenějších částí srdečního svalu u zdravých lidí trvá méně než 120 ms. U bloku je jeho přenos brzděn, znamená i depolarizace ventrikulárního myokardu zpomalena. Výsledkem je, že sval potřebuje více času na depolarizaci a kontrakci, což znamená, že komorový komplex QRS bude delší.

Rozšíření komory složité na 0,12 sekundy nebo více ukazuje, že nervové signály nejsou přijímány hlavní NPG a objížďka příslušně komory pozdě.

Když EKG ukazuje sinusový rytmus se spolu s jevy raménka bloku, pak všem QRS P vlny je uložena, což znamená, že zdroj kontrakce - sinusovém uzlu, ze kterého excitovaný atria. Když je ektopický zdroj kontraktility ve ventrikulárním myokardu, tyto zuby nebudou.

Video: EKG lekce na NPG blokádách

Zablokování správného svazku svazku na EKG

Blokáda pravého raménka bloku (BPNPG) - snad nejčastějším nálezem u kardiografie u sportovců, to je nalezené v mnoha zdravých lidí, u lidí není trpí srdečním onemocněním. V tomto případě je obvykle neúplný a asymptomatický. Při nadměrném zatížení a dilataci komor pravých orgánů v podmínkách srdeční nebo plicní patologie získává blok abnormální rysy.

Kdy ke ztrátě přenosu signálů CBH hned komorového myokardu a část dělení LNPG přijímat signály, ale excitace přichází později. U neúplného BNPG jsou signály podél nohy, ale déle než obvykle, takže komorové komplexy mají neobvyklý vzhled, ale mají normální šířku.

Při úplné blokaci pravé nohy svazku se přepážka depolarizuje správným směrem, zleva doprava. Na kardiogramu je vidět zub R ve V1 a Q v šesté (levé komoře). Jakmile je oddíl obdržel puls kardiomyocytů excitace je rozděleno do myokardu levé komory, EKG je zaznamenán v prvním špice s r hrudní a šesté vede.

Je-li levá komora kontrakce již zahrnuty a vstupuje do systolu, signál stále dosahuje pravá komora depolarizes později, a EKG lze vysledovat v I. prekordiální vodičů prodlužovacího R, hluboké S v V6. To vytváří specifickou formu komorového komplexu - RSR1.

Projevy BPHP jsou:

 • QRS prodloužení do 120 ms nebo více;
 • změna obrysů QRS: V1-2 se zaměřuje na zkratování RSR1;
 • osa srdce je odkloněna doprava;
 • vysoká amplituda a rozšířená R v I hrudní, široká S v I a levé komorové vedení.

Zablokujte levou větvi svazku na EKG

Úplná nebo částečná blokáda LNGP je téměř vždy problémem spojeným se strukturálním přestavením svalové tkáně. S takovou poruchou není přenos signálu přes LNGG, což způsobuje, že přepážka se depolarizuje v opačném směru - zprava doleva. Na EKG je vidět hrot Q v prvním hrudním oku a malý R ve V6.

První depolarizované pravé komory myokard vzrušení následně se celý levé komory oddělené - R se objeví v prekordiálních vede I a S v V5-6 jako otřepu. Jakmile je levá komora zkrácena, objeví se S v prvním hrudním olovu a v šestém je další R.

Nejvíce odhalující obraz BLNPG je pozorován v šestém hrudním vedení odpovědném za práci levé poloviny orgánu. Zde vidíte dlouhý a deformovaný QRS se zubatým hrotem podobným písmenu M nebo W.

Při úplné blokaci levé nohy svazku Guiss řekne:

 • široké, deformované, komorové komplexy ve tvaru W se šířkou 120 ms v normě I a levé hrudní vedení;
 • rozšířené a hluboké S v III a první hrudní vedení;
 • nepřítomnost Q v levé hrudní vodě;
 • segment ST a zub T jsou umístěny zpět ve směru hlavní komory;
 • elektrická osa je posunuta doleva.

Neúplná blokáda levé nohy svazku Guiss se objeví, když signál neprojde skrze jednu z větví nohy. Na kardiogramu budou změny podobné plnému bloku, ale QRS se nezvětší.

Blok přední větev LNPG může nastat, když jednotlivé lokalizace infarkt, ateroskleróza a patologie se silným ztluštění myokardu levé komory - vysoký krevní tlak, několik nedostatků, degenerace a zánět.

Blokáda zadní větve LNGG poskytuje pravostranné uspořádání osy, určité rozšíření QRS, deprese S v levém vedení. Vyskytuje se u infarktu zadní stěny a membránové části levé komory, kardiomyopatie a zánětu.

Obtíže detekce intraventrikulární trasy bloky často způsobeno jejich kombinací s jinými srdeční patologie dává významné EKG znaky - hypertrofii myokardu, atd, ale je důležité mít na paměti jednu vlastnost:.. Pokud blokáda nohou nevzniká zub Q v těchto vodičů, které charakterizují blokovaných nohu. Objeví-li se zub v nich, tam je každý důvod k podezření, nekróze srdečního svalu na pozadí bloku.

Dvě a tromi paprsky blokování svazku svazku na EKG

V řadě případů se objeví blok dva způsoby najednou. Kombinace CBH a blokáda přední větve levé nohy rozšiřuje QRS komplexu do 0,12 sekund, výskytu otřepu na zubu S, T, a inverze osy odchylky na levé straně srdce.

V případě, že v kombinaci s lézí BPNPG zadní větve LNPG, srdce osa směřuje doprava, a EKG lze vysledovat do výše popsaných funkcí pro každý blok druhu. Taková frustrace vedení vede k hlubokým a silným změnám srdečního svalu.

Při částečném narušení práva na třech větvích intraventrikulárních traktů je na EKG diagnostikován atrioventrikulární blok I. nebo II. Stupně. U prvního stupně se vodivost zhoršuje, ale všechny impulsy dosáhnou komorového svalu, v druhé části impulzů a následně vypadnou kontrakce komor.

Pokud je byt paprsek jednotka je plná, pak se impuls prochází z atriálních do komorového myokardu, rozvoj kompletní AV blokáda třetí výkon, při kterém předsíní a komor nekoordinovaná módy, jiný rytmus. Nepravidelný a vzácný komorový rytmus klesá na 40 za minutu.

Diagnostika a léčba intraventrikulárních blokád

Lékař obdrží většinu informací o stupni poruchy vedení v svazku His a jeho větví z výše popsaného EKG, protože není možné jej naslouchat ani se ho vypořádat s příznaky. Pro objasnění diagnózy lze provádět denní sledování nebo transesofageální záznam EKG.

Pokud se blokáda vyvinula na pozadí organických změn v srdci, je pacientovi provedena ultrazvuková vyšetření, v případě potřeby může být provedena vyšetření MRI, scintigrafie.

Léčba intraventrikulárních blokád je nešpecifická a zaměřuje se na hlavní onemocnění, které způsobilo poruchu postupu. Pokud je blokáda částečná a nezpůsobuje žádné příznaky, postačí pozorování s periodickým monitorováním EKG.

Při bloku jednoho nebo dvou nosníků lze přiřadit:

 1. Vitamíny B, kyselina nikotinová pro zlepšení metabolických reakcí v myokardu;
 2. Komplexy antioxidantů - L-karnitin, mexidol, antioxidant;
 3. Sedativa - matka, adaptol, afobazol, valerián;
 4. Hypotenzivní různé skupiny - lysitol, losartan, bisoprolol, amlodipin atd.;
 5. Antianginózní činidla pro ischemickou chorobu srdce (nitroglycerin, trinitrolong);
 6. Antikoagulancia a antiagreganty pro prevenci tromboembolických komplikací (aspirin, kardiogram, warfarin);
 7. Statiny pro poruchy metabolismu tuků - simvastatin, atorvastatin;
 8. Diuretické a srdeční glykosidy pro chronické srdeční selhání - indapamid, veroshpiron, digoxin;
 9. Antibiotika a protizánětlivá činidla v případě myokarditidy.

Při závažném narušení intraventrikulárního vedení s častými záchvaty ztráty vědomí a cerebrální ischemie je indikována chirurgická léčba sestávající z instalace kardiostimulátoru. Dočasná stimulace se provádí během prvních dvou týdnů infarktu myokardu, je-li kombinována s celkovým blokem levostranné.

S diagnostikovanou blokádou intraventrikulárního systému stojí za to přemýšlet o chování zdravého životního stylu, i když je to neúplný BPNG s asymptomatickým průběhem. Dosažené tělesné cvičení je nepostradatelným předpokladem pro asymptomatickou blokádu.

V případě již existující srdeční patologie, která způsobila blokaci dvou nebo tří paprsků, by pacient měl být vyloučen ze stresových situací, psycho-emocionálního a fyzického přetížení, špatných návyků. Je důležité více odpočinout, normalizovat výživu a režim.

Otázka kompatibility balíčků balíčku Guiss a sportu vzrušuje mnoho rodičů a dospělých sportovců. Stává se, že rozbitá vodivost je odhalena náhodou, s plným blahobytem subjektu. Otázka týkající se sportu v takových případech by měla být vyřešena kardiologem.

Neúplný BNPG je zjištěn u téměř třetiny sportovců a při absenci změn v srdci nemůže být záminkou pro zastavení sportu. Dynamické pozorování však stále neublíží.

Podle doporučení odborníků by blokáda NPH, která by probíhala asymptomaticky, aniž by narušila funkci atrioventrikulárního uzlu a nevyvolávala arytmií, neměla být překážkou sportu. V případě arytmií diagnostikovaných echokardiografií, strukturálních změn ve ventilech a myokardu by měly být omezeny stresy při cvičení. Při těžkých poruchách rytmu je sport zcela vyloučen.

Prognóza zablokování intraventrikulárních traktů závisí na stupni bloku. V případě asymptomatického toku může být považováno za příznivé a při vývoji arytmie na pozadí již existující organické srdeční patologie je vždy vážné. Těžké blokády mohou být smrtelné, což představuje riziko náhlé smrti.

Porušení vodivosti může přispět k hemodynamickým poruchám způsobeným sníženou kontraktilní aktivitou myokardu a objemem mozkové mrtvice, v důsledku čehož klesá dodávka krve do srdce a dalších vnitřních orgánů. Všichni pacienti s blokádou svazku svazku by měli být vyšetřeni co možná nejpodrobněji, konzultováni u arytmologa, je-li to nutné, a poté je třeba dodržovat všechna doporučení ošetřujícího lékaře, aby se zabránilo nebezpečným komplikacím.

Blokáda pravé svazky nohy: příčiny, hlavní příznaky, diagnostické metody, léčba a prevence

V naší době nenajdete člověka, který by mohl říci, že je naprosto zdravý. Stálý stres a špatný způsob života - dělají svou práci. Naše srdce je vystaveno stálým namáháním, opotřebení, které následně vede k poruchám jeho provozu.

Pokud jste neměli žádné příznaky srdečního onemocnění, ale podstoupili jste lékařskou prohlídku, bylo vám diagnostikováno blokáda pravé nohy jeho svazku, nehřejte se paniky. Stojí za to požádat lékaře a provést další diagnostiku. Někdy není nutné žádné zvláštní ošetření. V tomto článku zvažte, jaký typ patologie, její rozmanitost, příčiny, charakteristické příznaky, které se projevují EKG a způsoby léčby.

Jaký je jeho svazek

Blokáda pravé nohy svazku

Svazek je pod atrioventrikulárním uzlem (atrioventrikulární uzel), ale mezi nimi není žádná jasná hranice. Jeho délka je asi 2 cm, ale toto číslo se může lišit v závislosti na individuálních charakteristikách osoby.

Součásti segmentu svazku jsou následující:

 • Penentent nebo počáteční. Je to součást Jeho svazku, který je charakterizován skutečností, že nekontaktuje myokard. A také jeho zvláštnost spočívá v tom, že tento segment není citlivý na poruchy fungování koronárních tepen.

Pokud se však patologie rozvinou ve vláknité tkáni, která obklopuje svazek, pak pronikající část se rychle zapálí.

 • Rozvětvení nebo membránové. Tato část svazku je umístěna v interventrikulární septa. Nejdříve vstoupí do membránové části septa a pak projde do myokardu.
 • V počátečním segmentu jsou buňky umístěné ve spodní části atrioventrikulárního uzlu, které mají funkci srdečního automatizmu. Tyto buňky produkují přibližně 40-60 impulzů za minutu. Automatismus paprsku je nazýván automatism druhého řádu. Jeho svazek je rozdělen na pravou a levou nohu.

  Levý má menší délku, ale rozdělí se na 2 části. Trup svazku Geis je umístěn nad interventrikulární přepážkou a pravá a levá noha se liší od prostaty a LV. Dále se nohy rozdělí na malé Purkinje vlákna v srdečním svalu.

  Je třeba poznamenat, že hlavní funkcí těchto struktur je provádět puls z pravé síně, nebo přesněji - od sinusového uzlu až po komory. Výsledkem je, že komory kontraktují se stejnou frekvencí a silou jako atria.

  Blokáda pravé nohy svazku - obecná charakteristika

  Lidské srdce se skládá ze svalů, které mají autonomii a vodivost. Tkáně myokardu mohou vytvářet a provádět stimulaci. Skutečnost, že lidské srdce vytváří kontrakce a zásobuje celé lidské tělo krví, je možné pouze díky práci myokardiálních vláken.

  Malá akumulace buněk ve vodivém systému srdce, jen o velikosti asi 2 cm, se nazývá balíček Hyis. To je také označováno jako atrioventrikulární svazek. Zahrnuje pravou a levou nohu a nachází se v blízkosti mezikomorové septa a dvou uzlů:

  Chcete-li plně porozumět jemnosti tohoto onemocnění, musíte si představit, jak funguje lidské srdce. Schopnost srdce vytvářet rytmy je možná pouze kvůli přítomnosti kardiostimulátorů specializovaných na tuto buňku (jinými slovy, rytmické rytmy). Patří sem:

  1. sinus-síň;
  2. sinoatriální uzly, které se nacházejí v pravé síni.
  Rytmus z nich se přenáší na předsíň a odtud do svazku Giese do komor. Přerušení přenosu svazku Jeho přímo souvisejících s porušením rytmu. A jestli je rytmus zlomený, pak srdce nefunguje správně, což může mít katastrofální následky. V závislosti na typu blokády - úplné nebo neúplné, existují různé důsledky.

  V případě neúplné blokády je odchylka částečná a po dokončení dochází k ukončení vodivosti pulzu. Jak ukazuje světová lékařská praxe, tato vada se nejčastěji vyskytuje u lidí ve věku a jak ukazují studie, nejčastěji u mužské poloviny populace. Mladší lidé mají mnohem menší pravděpodobnost, že zažijí tento jev. Riziko onemocnění se zvyšuje s věkem.

  Příčiny patologie

  Blokáda pravé nohy jeho svazku je pozorována jak u mladých lidí, tak u starších lidí. Podle statistik je u mužů takové porušení častější. 30% mladých pacientů nemá srdeční choroby při poruchách systému vedení srdce.

  Anatomická struktura svazků větví je taková, že blokády mohou být jednoletá, dvouzdrojová a tříbarevná. Důvody tohoto jevu jsou různé. Z těchto důvodů bude záviset další prognóza. Faktory, pro které tato patologie nastává, jsou:

  • ischemická choroba srdeční (IHD);
  • vrozené srdeční vady;
  • infarkt myokardu;
  • trauma hrudní kosti;
  • kardiomyopatie (poškození srdečního svalu);
  • Hyperkalemie (nadbytek draslíku v krvi);
  • předávkování léky na srdce;
  • progresivní svalová dystrofie;
  • syfilis;
  • chirurgická intervence na srdci;
  • dilatace pravé komory;
  • kouření;
  • zneužívání alkoholu;
  • vegetativní poruchy v neuróze;
  • hormonální poruchy;
  • hypoxie při nemocech dýchacích cest.

  Také blokáda pravé nohy svazku Hisnus se může vyvinout kvůli hypertrofii pravé komory, mitrální stenóze, nedostatečnosti trikuspidální chlopně. Takové porušení může být vrozené a považováno za variantu normy, která nevyžaduje léčbu.

  Kardiální blokáda může být funkční. To znamená, že se může vyskytnout za určitých zatížení a procházet sama, ale to neznamená žádné nebezpečí. Uvedené důvody jsou získány.

  Ale vady, které vyvolávají blokády, mohou být vrozené. Například děti, jejichž matky mají diabetes mellitus během těhotenství, mohou mít vrozenou onemocnění Lenegre (poruchy vedení). Srdeční defekty různých etiologií, anomálie síňového septa, stenóza plicní arterie jsou také vrozené faktory, kvůli nimž je možné porušení srdečního svalu.

  Symptomy

  Jak můžete podezření z tohoto porušení? Pokud je blokáda pravé nohy svazku Hisnusu neúplná izolovaná, pak vyslovené příznaky chybí. Může být detekován pouze při vyšetření EKG. Vzhledem k tomu, že taková patologie může být "společníkem" jiných srdečních patologií, může se vyskytnout symptomatologie ve formě změn tónů srdce během poslechu.

  Například při auskultaci (poslechu) se slyší rozdělení 2. tónu a jeho zesílení při inspirujícím zásahu, protože klapky ventilu zpomalují.

  Kromě této funkce lze pozorovat následující:

  • závratě;
  • mdloby;
  • dušnost;
  • pocit nedostatku vzduchu;
  • slabost;
  • rychlá únava;
  • snížená účinnost;
  • záchvaty paniky.

  Blokáda svazku svazku může být úplná nebo částečná (neúplná), stabilní a přechodná. Dokonce i při úplné blokádě mohou příznaky chybějí, jestliže nejsou vážné srdeční stavy. Tyto poruchy lze detekovat pouze s EKG.

  Někdy porušování v srdci je způsobeno skutečností, že osoba v dětství měla řadu infekčních onemocnění, jako je tonzilitida, spalnička, chřipka, šarla. V době jeho detekce není léčba nutná.

  Klasifikace

  Klasifikujte BNPG z různých důvodů. Pokud ji zvážíme z pozice vodivosti impulzů, pak je neúplný, když se impuls zpomalí, ale stále prochází. Kompletní blokáda je absolutní zastavení přenosu hybnosti.

  Separace počtem nevodivých paprsků:

  1. Jednožilnice - pravá noha trpí častěji, ale vodivost může zmizet pouze v levé nebo pouze v zadní části.
  2. Dva paprsky - pokrývají větev vlevo; jedna větev levé a pravé nohy.
  3. Tři paprsky - dochází k neúplnému nebo úplnému zablokování pravé a levé nohy.

  Klasifikace podle typu vývoje:

  • Intermitentní - během kardiogramu se objeví a pak zmizí.
  • Konstanta - lze v průběhu výzkumu neustále vysledovat.
  • Přechodná - blokování pravého svazku svazku na EKG je čas od času zřejmá.
  • Střídání. Pro tento formulář je blokáda charakteristická na pravé nebo na levé noze.

  Stupně excitace komor během blokády PNPG

  Proces budení komor během blokády PNPG lze rozdělit do tří fází:

  • Normální depolarizace interventrikulární septum.
  • Normální depolarizace LV.
  • Zpožděné buzení prostaty.

  Stadia excitace komor během blokády PNPG jsou na elektrokardiogramu znázorněny dvoufázovými komplexy v hrudních koncích:

  • v olově V1 - komplexní rSR 'se širokým zubem R';
  • ve vedení V6 - komplex qRS se širokým zubem S.

  První stupeň komorové depolarizace je normální - buzení interventrikulární septum. Za prvé, excitace levé části septum probíhá podél LPNG. Obvykle na tomto elektrokardiogramu je vidět malý septální prong r ve vodiči V1 a malý zub q v olověném vedení V6.

  Rozumí se, že blokáda CBH by nemělo mít vliv na buzení komorového septa kroku, protože to závisí na stimulace LNPG. Druhým stupněm komorové excitace je současná depolarizace LV a RV. Blokáda CBH by také neměly mít vliv na tento krok, protože levá komora obvykle elektricky převažuje nad právem, což způsobuje vznik hlubokých zubů S ve správných prekordiálních vedení a vysokou zuby R - v levé části hrudi vede.

  Změna komplexu QRS v blokádě PNPG je důsledkem prodloužení doby potřebné pro buzení prostaty. To znamená, že po úplné depolarizaci LV pokračuje depolarizace prostaty.

  Pozdní depolarizace prostaty je třetí etapa excitace komor. Elektrické potenciály v tomto stupni jsou směrovány vpravo a odrážejí pomalé šíření depolarizační vlny nad RV. Z tohoto důvodu se v pravém hrudním vedení (například v olověném vedení V1) tento stupeň komorové excitace elektrokardiograficky projevuje jako pozitivní široký zub R.

  Pomalé šíření napravo od zpožděných potenciálů depolarizace prostaty vede k tvorbě široké záporné S vlny v levých hrudních vodičích (například v olověném vedení V6). Pokud pochopíme mechanismus těchto fází, dokážeme si představit elektrokardiogram prsních vývodů během blokády PNPG.

  Únos V1 je charakterizován komplexním rSR 'se širokým zubem R'. Únos V6 QRS komplex je zaznamenán s širokým zub zub High S. R na pravé straně hrudi vede hluboké zubů S v levé vede také odrážet pomalý šíření zpožděného depolarizační potenciál na RV.

  Abychom předpokládali přítomnost zablokování PNPG, je třeba odhadnout přívody V1 a V6. Typické komplexy QRS v těchto příkazech zjednodušují diagnostiku.

  Neúplná blokáda

  U jednotlivých pacientů je neúplná blokáda pravé nohy jeho svazku rysem jejich fyziologie. Nicméně, odmítnout úplné vyšetření srdce v tomto případě nestojí za to. Pečlivá diagnóza stanoví přesnou příčinu blokády a vyloučí vznik nežádoucích komplikací.

  Tato patologie se může vyvíjet na pozadí následujících podmínek:

  • ischemická nekróza myokardu;
  • neoplazmy v srdečním svalu;
  • přetrvávající vysoký krevní tlak;
  • nahrazení buněk srdečního svalu tkáněmi jizvy;
  • porucha metabolismu bílkovin v srdečních tkáních;
  • defekty srdeční chlopně;
  • těžká forma hypotyreózy;
  • nadbytek draslíku v těle;
  • na pozadí léčby drogami;
  • trauma hrudníku.

  Při neúplné blokaci pravé nohy není zaznamenáno žádné úplné buzení. To je pozorováno, ale proces je poměrně pomalý. V některých případech je neúplný BNPG fixován s nárůstem průměrné svalové vrstvy prostaty a je projevem této konkrétní patologie a není důsledkem porušení obecné vodivosti.

  Identifikace neúplného BPNG na EKG je poměrně obtížné. Taková patologie může značně deformovat výsledky kardiogramu. Kromě toho může být tento stav dočasný a měnitelný. Pak se objeví příznaky blokády, pak zmizí, elektrokardiogram může zaznamenat odchylky, které jsou nahrazeny normálními indexy. Jedná se o takzvané přechodné blokády.

  Často se objevují na pozadí poškození tkání orgánu nebo vodivého systému pod vlivem faktorů zatížení, metabolických poruch nebo sekundárního srdečního onemocnění. Při přechodné blokádě se komplexy QRS, které jsou zaznamenávány při žaludku "blokované" nohy, periodicky střídají s normálními QRS komplexy.

  Kompletní blokáda

  Kompletní blokáda pravého raménka blokády obvykle projevuje Wilsona a ukazuje jasné porušení procesu distribuce automatické rytmické samobuzení komorového struktury svalu, a nedochází jen velmi zřídka.

  Pro takovou blokádu je charakteristické, že prostata není kontrahována přenosem nervových impulsů pocházejících z pravé nohy, ale kvůli těm, které se šíří z LV. Podobné výsledky EKG však mohou také poskytnout nezávislé zvýšení nebo jinou patologii prostaty.

  Hlavní příznaky patologického stavu:

  • porucha pulzních vln;
  • rychlé a krátké dýchání, a to i při minimálním zatížení;
  • "Iluze pohybu" v hlavě;
  • stav blízký mdloby;
  • ztráta vědomí;
  • zvýšená únava;
  • ospalost;
  • pokles síly;
  • deprese.

  Úplné zablokování PPNG na EKG lze pozorovat za takových podmínek:

  • angina pectoris, infarkt, aterosklerotická kardioskleróza;
  • zánět srdečního svalu nebo zvětšení prostaty;
  • patologická anastomóza mezi pravým a levým atriem;
  • rozšíření a rozšíření pravého srdce;
  • myokardiální dystrofie na pozadí endokrinních a autoimunitních poruch.

  K vyvolání patologie mohou také doprovázet onemocnění, která způsobují zvýšení a namáhání srdečních komor napravo. Obvykle se jedná o různé plicní patologické procesy: bronchiální astma, emfyzém, tromboembolismus plicní arterie, prodloužená pneumonie, chronická bronchitida.

  Občas se BPPG může stát důsledkem silného emočního zatížení nebo strachu i u zdravých lidí.

  Na závěr plného EKG pro diagnostiku tohoto onemocnění může naznačovat typ srdeční frekvence, je celkové množství bioelektrických změnám na srdečním svalu na každé z jeho smršťování, vyznačující se tím blokádu a také zmínit Prodloužení QT interval. Pro potvrzení diagnózy však často není k dispozici pouze jeden kardiogram, proto se používají další diagnostické metody.

  Blokáda pravé větve svazku u dětí

  U dětí se tato patologie může objevit v prenatálním vývoji, v době vzniku srdce. Nebo po narození v důsledku předchozích onemocnění kardiovaskulárního systému. Známky této nemoci budou následující:

  • špatný přívod krve, nedostatek kyslíku povede k srdeční ischémii;
  • smrt jeho svazku kvůli hladovění kyslíkem povede k infarktu myokardu, vznikne jizva tkáně;
  • srdeční selhání;
  • onemocnění způsobená poškozením myokardu; nedostatečné rozvinutí srdce během prenatálního období;
  • zánětlivé procesy v srdečním svalu; chirurgická intervence;
  • v přítomnosti autoimunitního onemocnění může dojít k narušení funkce srdce;
  • zvýšení krevního tlaku, které může vést ke změně struktury a funkce srdce při vysokém zatížení.

  Vrozená blokáda u dětí může být důsledkem:

  • difúzní léze pojivové tkáně budoucí matky;
  • jestliže budoucí matka trpí cukrovkou (závislou na inzulínu);
  • nedostatečné rozvinutí pravé nohy svazku;
  • patologický vývoj srdeční septy.

  Tato patologie může být důsledkem traumatického srdce. To může nastat v důsledku nesprávně provedených chirurgických operací v důsledku hrudníku v případě pádu nebo tlačení při dopravní nehodě.

  Pokud dojde k neúplné blokádě nohou svazku Jeho, není třeba žádné zvláštní zacházení. Jediné, co je třeba udělat, je zabránit přechodu na přísnější formy. Nezapomínejte na vzniklé příznaky.

  Jakmile se v hrudi objevil nátlak, je třeba, aby dítě bylo do postele. Proveďte s ním dýchací cvičení: zhluboka se nadechněte, vydechujte, držte dech na pár vteřin a pak vydechujte zbývající vzduch. Je žádoucí provádět toto cvičení několikrát. Neprodlenějte návštěvu lékaře.

  Doktor shromažďuje historii života (rodiče stížnosti, příznaky, jaká léčba byla provedena změna v klinickém obraze, ať už během těhotenství máma byla nemocná, zda se jedná o genetická predispozice ke vzniku takových patologických stavů). Zkoumá dítě: měří tepovou frekvenci, puls, provádí poslechem dutiny hrudní, pomocí bicí soupravy hranice srdce. Přiřazuje laboratorní studie. Dále provádí léčbu.

  Při léčbě drogami se používají vitamíny, náhradní léky, předepsaná strava. Symptomatická léčba je také prováděna. Lékař předepisuje diuretika, anticholinergika, sympatomimetika, glukokortikosteroidy.

  Pokud léčba nepovede k pozitivnímu výsledku, zvažuje se možnost chirurgického zákroku. Při této operaci je nainstalován kardiostimulátor.

  Diagnostika

  Při stížnostech na práci srdce je nutné navštívit kardiologa. S bolesti v srdci, extrasystole (porušení srdeční frekvence), dušnost, únava by se měla poradit s lékařem. Přestože tyto příznaky mohou být známkou jiných onemocnění nesouvisejících se srdcem, lze je naučit až po vyšetření.

  Pro diagnózu je nutné provést:

  • elektrokardiogram;
  • Ultrazvuk;
  • denní sledování EKG.

  Elektrokardiogram je postup, který určuje křivku, která odráží aktivitu srdečního svalu. Tato diagnostika je nejjednodušší a dostupná v obvyklé polyklinice. Díky EKG můžete vidět, kolik jsou elektrické impulsy vodivosti blokovány.

  Ultrazvuk (ultrazvukové vyšetření) umožňuje vidět práci srdce v reálném čase. Tato metoda diagnostiky je k dispozici také v současné době. Každodenní sledování (podle Holtera) pomáhá určovat práci srdce během dne. Ke tělu pacienta je připevněno speciální zařízení a vyřešené poruchy jak během nočního spánku, tak při cvičení během dne.

  Díky takové studii je možné zjistit, zda blokáda prochází. Při monitorování Holtera je veden deník, kde pacient vstoupí do všech stížností.

  EKG značky

  Charakteristické rysy EKG v BPHP:

  • Ve vedení zaznamenány V1 typ EKG RSR ‚(RSR‘), v některých případech na obou stranách zubů R ‚jsou odděleny výřezem (jehož původ není zcela jasné) se nachází na její vstupní koleno.
  • Ve vedení V6 se zaznamenává EKG typu qRS.
  • Segment STV1 je umístěn pod isolínem a TV1 negativním zubem.
  • Segment STV6 je zvednut a zub TV6 je pozitivní.

  V komplexu BHPGG je komplex QRS širší a přesahuje 0,12 s (6 buněk). Diagnóza "blokády pravého svazku svazku" se provádí podle změn EKG v hrudních elektrodách:

  • Tyto tuhy V1, V2 QRS komplexu má tvar RSR '(může mít podobu: RSR', RSR 'RSR' RR‘, M-tvarovaný) zubu R'V1 obvykle šířku a výšku (R'V1> RV1 ).
  • Segment STV1, V2 je obvykle umístěn pod izolinou, přičemž oblouk směřuje nahoru.
  • Zubní TV1 je záporný, jeho vrchol je umístěn blízko konce zubu (někdy je záporná T-vlna pozorována u jiných hrudních vodičů: V1-V4).
  • Ve vedeních V5, V6 má komplex QRS tvar qRS.
  • Zub SV6 je široký, zaoblený, převážně mělký, někdy vroubkovaný.
  • Výška zubu RV5, V6 může být ve srovnání s normou poněkud nižší.
  • Segment STV5, V6 se obvykle nachází na obrysové čáře nebo je mírně zvýšený.
  • Držák je TV5, V6 je pozitivní.

  Z výše uvedeného je zřejmé, že při přechodu z pravé prekordiálních vedení (V1, V2) na levé straně (V5, V6), se první zub r zvyšuje, soustružení v R, a druhá vidlice R ‚se snižuje postupně pohybuje v zubu S (to je jasně vidět na EKG v pravé tabulce).

  Elektrická osa Heart je BPNPG často uspořádány svisle, ale může být normální, mírně menší rejected přímo nebo zaznamenána Typ osy SI-SII-SIII. Forma EKG ve vedeních z končetin:

  • EKG komplexu QRS ve vedení I, aVL je podobný EKG ve vedení V5, V6 a má tvar qRS.
  • EKG komplexu QRS ve vedeních III, aVF je podobný EKG ve vedeních V1, V2 a má tvar rsR '(rSR').
  • Ve vedení AVR, pozdní zub R je pozorován a QRS komplex má formu QR nebo rSR ', zub TaVR je negativní.
  Pro BPNPG je prodloužení elektrického systolu komor QT charakteristické. Při neúplné blokaci pravé nohy může dojít k bušení, ale poněkud pomalu. Často je pozorována nekompletní BPNCH s hypertrofií pravé komory a je projevem hypertrofie a není porušením vodivosti.

  V případě neúplného BHPGG se QRS komplex ve tvaru podobá blokádě pravé nohy, ale šířka QRS leží v rozmezí 0,08-0,11 s:

  • Prekordiální vede V1, V2 QRS komplex je ve formě: RSR ‚RSR‘, RSR ‚RSR‘ (aktivace pravé komory v těchto vedení je zvýšena).
  • V hrudních vodičích V5, V6 se zaznamenává komplex typu qRS (zub SV5, V6 je mírně rozšířen).
  • Pozdní zub RaVR je často viděn.
  • V některých případech dochází ke snížení segmentu STV1, V2 a negativního zubu TV1, V2, ale tyto znaky jsou slabší než u úplné blokády.

  V závěru EKG je vyznačeno umístění elektrické osy srdce podle charakteru rytmu; dávají charakteristiku blokády pravé nohy (plné, neúplné); zmínit prodloužení elektrického systolu komor; poskytnout obecnou charakteristiku EKG. Pokud současně dochází k hypertrofii pravé nebo levé komory, je její popis obvykle dán vzhledem k obecné charakteristice EKG.

  Léčba

  Jak jste možná uhodli, je třeba léčit pouze ty verze blokády, podle kterého existuje zvýšené riziko srdeční smrti, nebo je výraznější desynchronizace v horním (atria) a nižší (komory) srdce.

  Obvykle se v tomto případě jedná o pacienty, kteří mají klinicky významné a spolehlivé známky srdečního selhání. Tito pacienti jsou obvykle hospitalizováni na oddělení intervenční kardiochirurgie a arytmologie nebo v diagnostickém oddělení srdeční nemocnice.

  Hospitalizace je zapotřebí, aby:

  • zvolit dobrou lékovou terapii, pokud je diagnostikována arytmie proti blokádě;
  • vyloučení akutního infarktu myokardu v případě akutní blokády svazku Jeho nohou (to je vždy podezřelé, ale je to pravda, pak je postižena levá noha, a ne pravidlem);
  • provádět elektrofyziologickou intrakardiální studii;
  • implantovat kardiostimulátor nebo provádět kardiostimchronizaci.
  Pro uklidnění mladých lidí a jejich rodičů lze s jistotou konstatovat, že kardiostimulátor "právě tak" není nainstalován.

  K tomu musí existovat velmi přísné údaje, například:

  • Střídavá blokáda nohou (při "chůzi" porušení levé nebo pravé nohy;
  • Atrioventrikulární blok stupně 3 s mdlobou;
  • Blokáda nohou, ke které došlo s akutním infarktem myokardu;
  • Těžké srdeční selhání 3 nebo 4 funkční třídy, navzdory správné léčbě.

  Je tedy zřejmé, že "uzdravení" vůbec není blokádou pravé nohy jeho svazku, ale těch podmínek a onemocnění, které mohou zhoršit nebo provokovat. Závěrem, aby se zabránilo záměně a nejednoznačnému výkladu, pokud jsou během EKG známky blokády, je žádoucí, aby pacient podstoupil ultrazvuk srdce.

  Teprve pak bude možné odhadnout tloušťku mezikomorové septa a vyvodit závěr o přítomnosti nebo nepřítomnosti hypertrofie stěn levé a pravé komory. Pouze v tomto případě bude diagnóza blokády některé z nohou mít skutečnou diagnostickou hodnotu, protože bude vystavena s ohledem na přítomnost nebo nepřítomnost hypertrofie myokardu.

  Pacient se srdcem blokuje předepsané stravě. Ve stravě musí být nutně čerstvá zelenina, ovoce a džusy. Z menu je nutné vyloučit smažené, kořeněné a konzervované potraviny. Se srdečním selháním lze provádět respirační gymnastiku.

  Cvičení normalizují srdeční tep, sníží hypoxii, urychlují výměnu plynu a dodávají buňce kyslíkem. Aerobní cvičení odstraňuje únavu a zvyšuje účinnost. Dechová cvičení kontraindikován, pokud má pacient ischias, akutní tromboflebitida, vážné poranění páteře nebo po infarktu stavu.

  Pokud pacient podstoupil operaci k instalaci kardiostimulátoru, pak dýchací cvičení v tomto případě pomohou posílit srdce a vyvinout klouby. Lékaři doporučují tři základní cviky denně. První cvičení se nazývá "vlna".

  Počáteční pozice leží na zadní straně. Nohy jsou ohnuté na kolena, nohy jsou pevně přitlačeny k podlaze. Když vdechujete, hrudník se zvětšuje a když vydechujete, jde dolů a vaše břicho se nafoukne. Opakujte toto cvičení by mělo být 15-20krát.

  Dalším cvičením je "Frog". Výchozí pozice sedí na židli. Kolena na šířku ramen. Lokty by měly být na kolenou. Při vydechování snižujeme hlavu dolů, takže se čelo dotýká kolen. Při vdechování se dostaneme do výchozí pozice. Dýchání je hladké a pomalé.
  Chcete-li dokončit další úkol, sedněte si na podlaze a překračujte nohy v poloze lotosu.

  Dlaně položte na kolena. Zadní strana je plochá. Brada je mírně zvednutá. Dýchání je hluboké a snadné. Při dýchání by se žaludek neměl měnit v objemu. Při vydechování držte dech několik sekund. Doba trvání cvičení je 5-7 minut.

  Léky

  Nejsou-li žádné srdeční choroby a patologie Hlavní příznak onemocnění je porušení srdečních rytmů bronchopulmonálního systému, poté je sledována dynamika vývoje státu. Avšak v případě, kdy příčinou patologie jsou různé nemoci, je nutné léčit onemocnění, které doprovází tento patologický stav.

  Obvykle předepisují takové léky:

  • Vitamíny: kyselina nikotinová, riboflavin, thiamin.
  • Sedativní léky na fyto-ostium.
  • Léky, které zabraňují tvorbě krevních sraženin v krevních cévách: Cardiomagnolo, Aspirin, TromboAss. Statiny: atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin.
  • Protizánětlivé nesteroidní látky: Diklofenak, Nimesulid (při zánětlivých procesech).
  • Prostředky s antioxidačním účinkem: Preductal, Carnitine, Ubihinon, Mexidol.
  • Glykosidy a diuretika: Digoxin, Strofantin, Diver, Lasix, Indapamid.

  Při srdeční ischémii se připisuje Cardicet, nitroglycerin. Pokud je blokáda způsobena hypertenzí, určit Losartan, antagonisty Valsartanu, Perindopril, Lizinopril - ACE inhibitory. Je také možné použít antagonisty vápníkových kanálů (amlodipin, verapamil) nebo beta-blokátory (bisoprolol).

  Nicméně je třeba vzít v úvahu skutečnost, že tyto léky snižují frekvenci srdečních kontrakcí. Když blokáda vyvolalo bronchopulmonální onemocnění, platí agonisty a kortikosteroidy k inhalaci: Beclason, Berotek, Berodual. Léčba vitaminem je nezbytná jak pro kompletní, tak i pro částečnou blokádu.

  S jejich pomocí je možné obnovit vodivost pulzu. Obvykle obsahuje komplex vitaminů:

  • thiamin;
  • kyselina nikotinová;
  • riboflavin.
  Antioxidanty napomáhají opravit tkáně, tyto léky podporují uvolňování produktů rozkladu. Pokud je kompletní blokáda kombinována s levostrannou blokádou, jedinou záchranou je implantace elektrostimulátoru.

  Chirurgická léčba

  Kromě farmakoterapie může odborník nabídnout operaci, a to instalaci elektrokardiostimulátoru. Za tímto účelem se do pravé komory vloží elektroda centrální žíly. Indikace pro chirurgickou léčbu jsou:

  • Častá ztráta vědomí.
  • Zhubné procesy v srdci.
  • Neúčinnost léčby drogami.
  Také pacient s touto patologií doporučuje dietu s převahou stravování ovoce a zeleniny v nové formě. Současně omezují příjem tuků a cukru.

  Tradiční medicína

  Samozřejmě s rychlým rozvojem medicíny a vědy, inovačních technologií, dnes v našich lékárnách najdete léky prakticky z jakékoliv nemoci. Ale, bohužel, ještě nepřišli s léky, které by neměly negativní účinky na lidské tělo.

  V souvislosti s tím je problematika léčby lidovými metodami a prostředky tak akutní. Dnes, v zájmu zlepšení stavu pacienta v mnoha ohledech, byl vytvořen celý komplex opatření a prostředků, který zahrnuje jak příjem různých infuzí a rostlinných dávek, tak určité fyzikální postupy.

  Je třeba poznamenat, že těžká fyzická námaha se pacientům nedoporučuje.

  Cvičení ukazuje pouze to, že se studená voda a různé typy dýchacích gymnastik. Z přírodních lidových léků je poskytována infúze na bylinkách, která je určena k udržení imunitního nervového a endokrinního systému v normálním pracovním stavu. K jeho pozitivním účinkům patří příznivý účinek na ledviny a játra.

  Pro přípravu takové tinktury s mikrofytoterapeutickými funkcemi jsou zapotřebí následující složky:

  • 20 gr. ara bažiny.
  • 30 gr. listy břízy.
  • 40 gr. hloh červený.
  • 20 gr. květiny immortelle písčitá.
  • 20 gr. květy černé černé.
  • 30 gr. kořen valeriána.
  • 10 gr. oregano.
  • 20 gr. byliny mladiny.
  • 30 gr. květiny neplodné.
  • 10 gr. listy kopřivy dioecious.
  • 20 gr. květiny lípy srdce ve tvaru.

  Jedná se o hlavní seznam přísad pro vaření bylinné infuze. Chcete-li však dosáhnout většího účinku, můžete k nim přidat:

  • listy máty peprné - 10 gr.
  • pampeliška kořen - 20 gr.
  • listy plantain - 20 gr.
  • motherwort - 30 gr.
  • Chamomile Pharmacy - 20 g.
  • Řezník obyčejný - 20 g.
  • listy černého rybízu - 30 gr.
  • polní prase - 20 gr.
  • posloupnost je trojnásobná - 10 g.
  • boky - 50 g.

  Celý seznam komponent musí být rozdrcen. Nakrájené byliny a kořeny jsou základem pro získání léků. Musí být dobře smíchány. Tyto podíly bude stačit dostatečně dlouho, jako pro přípravu tohoto bylinného infuze 0,5 litru vroucí vody, je nutné přidat pouze 0,5 g výsledné směsi.

  Přijatý nápoj by měl zůstat trvat nejméně půl hodiny. Totality všech těchto rostlin a plodů mají neuvěřitelně užitečný účinek na lidské tělo. Na kardiogramu blokády pravé a levé nohy. Vezměte tuto bylinnou infuzi doporučenou třikrát denně v množství 100 ml před každým jídlem.

  Nejlepší je připravit infuzi a trvat každý den ráno. Pokud existují přebytky, mohou být použity k praní nebo opláchnutí úst a hrdla. V průměru, pokud na recepci nebylo žádné potíže, pít tuto bylinnou infuzi by měla být dlouhá - nejméně 2 roky bez přestávek.

  Také, jeden z nejoblíbenějších receptů na tinktury normalizaci nervového systému, zlepšení srdeční frekvenci, zlepšit spánek, normalizace cévních stěn, je recept na bázi tinktury z rostlin:

  • 4 polévková lžíce. lžíce pivoňky.
  • 1,5 lžíce. polévkové lžíce.
  • 2 polévková lžíce. lžíce hloh.
  • 2 polévková lžíce. lžička matky.
  • 1 polévková lžíce. lžička měsíčku.
  • 1 polévková lžíce. lžíce máty.

  Seznam složek není tak velký jako v předchozím receptu, ale tento efekt není o nic méně užitečný. A je ještě lepší, když ji vezmete do bylinné infuze. Schéma příjmu je jednoduché: třikrát denně v množství od 1 do 10 kapek. Začněte s minimem a případně zvýšíte dávkování.

  Léčba by měla probíhat přerušovaně: 1,5 měsíce trváme tinktury, 3 týdny odpočinku. Po přestávce se kurz může opakovat. Jakékoli porušení v činnosti srdce vede k nežádoucím účinkům a případně dalším onemocněním.

  Toto onemocnění, v jedné či jiné formě, není neobvyklé v lékařských záznamech pacienta, ale prognóza se pro každého liší. Často, pokud pacient nemá paralelně respirační onemocnění, stejně jako kardiovaskulární systém, prognóza je velmi příznivá.

  Důsledky

  V závislosti na typu blokády, která vznikla, mohou být důsledky odlišné. S neúplnou blokádou budou porušení bezproblémové, plná schopnost provádět impulsy může být zcela ztracena. Podle mnoha studií úplná blokáda pravé nohy svazku Hisnusů se obvykle vyskytuje u starších osob, nejčastěji u mužů.

  Patologie je doprovázena porušením kontrakcí srdečního svalu. Tyto státy mohou být dočasné nebo trvalé. Kompletní blokáda pravé nohy svazku může být zjištěna pouze tehdy, když je srdeční sval pozorován po dlouhou dobu.

  U zdravého člověka se impulsy přenášejí nejprve do interventrikulární septa, pak do levé komory. V případě blokování se signál přenáší přes tkáně srdečního svalu, a nikoli přímo. Přenos pulzů touto metodou vede ke vzniku změn v tkáních pravé komory, v důsledku čehož se rozšiřuje a deformuje.

  Doba prodlevy pravé komory ve stavu excitace se významně liší od normy. Při úplné blokaci je signál přenášen pouze přes tkáně interventrikulární septum. Břicho rychle prochází do levé komory, kvůli anomáliím ve struktuře srdce ovlivňuje vláknovou síť.

  Při částečné ztrátě vodivosti se signál přenáší se zpožděním kvůli průchodu pouze jedné nože nosníku. Proto jsou některé srdeční kontrakce jednoduše vyloučeny. Zpomalení impulzů se může projevit pod vlivem takových faktorů, jako je:

  • poruchy výměny elektrolytů;
  • otrava těla;
  • užívání některých silných léků.

  Vzhledem k výskytu takových poruch ve fungování srdečního svalu je signalizace zpožděna, excitace v pravé části srdce nedosahuje normální hladiny.

  Konečná diagnóza může být provedena na základě výsledků EKG. Na kardiogramu budou jasně vidět všechna porušení srdečního rytmu. V tomto případě se odchylky projevují ve formě zvětšených zubů se sníženými částmi.

  Prevence srdečních chorob

  Každý rok kardiovaskulární nemoci berou miliony životů. Takové zvýšení úmrtnosti je způsobeno skutečností, že ve většině případů lidé vedou nezdravý životní styl. Zneužívání alkoholu, kouření, kancelářská práce, nedostatek fyzické aktivity vedou k tomu, že dokonce i lidé v mladém věku trpí na srdeční problémy.

  Situaci zhoršuje skutečnost, že společnost přestala správně jíst. Občerstvení škodlivých potravin vede k obezitě, která negativně ovlivňuje práci srdce. Prevence by proto měla zahrnovat změnu způsobu života. Existují jednoduchá pravidla, která výrazně sníží riziko onemocnění srdce.

  Jezte více zeleniny a ovoce. Vyberte si tučné maso s nízkým obsahem tuku a pečte ho a nepečte. Odborníci doporučují snížit množství spotřebovaného nasyceného tuku. Během dne je lepší pít zelený čaj, protože má příznivé vlastnosti a má příznivý účinek na cévní systém. Nechte spát nejméně 8 hodin.

  Pravidelná fyzická aktivita je nutná. Pouze 20 minut každodenní chůze sníží riziko úmrtí ze srdečních onemocnění. Vyhněte se pasivnímu kouření, které není méně škodlivé. Silné nápoje by měly být nahrazeny červeným suchým vínem. Pokuste se eliminovat stresové situace.

  Pamatujte, že blokování pravé nohy srdce neudělá život člověka omezený a nudný.
  "alt =" ">

  Se Vám Líbí O Bylinkách

  Sociální Sítě

  Dermatologie