Z tohoto článku se dozvíte: co to je - blokáda Guissovy svazky, její typy, příčiny, příznaky a charakteristické znaky EKG. Metody diagnostiky a léčby.

Blokáda nohou svazku Hisnia (zkráceně BNPG) - to je problém s prováděním excitačních impulzů speciálními vlákny, nazývanými nohama jeho svazku.

BNPG je charakterizován neúplným nebo úplným zablokováním v jedné nebo ve stejné době dvěma větvemi. Druhým je úplná blokáda svazku svazku, první je částečná.

Tato porucha vedení je přerušovaná nebo trvalá. Jeho svazek se skládá z levé a pravé nohy. První je rozdělena na 2 větve: zadní a přední. Na ně procházejí impulzy do komor, po nichž se druhá smlouva uzavírá. Jakékoliv blokování excitačních impulsů vede k rozvoji jiného druhu arytmie.

BNPG není samostatným, nezávislým onemocněním, ale důsledkem a elektrokardiologickým projevem základní srdeční patologie. U pacientů s věkem se zvyšuje procento detekce této poruchy.

V průměru se BNPG podle EKG nachází u přibližně 0,6% pacientů, častěji u mužů. U osob po věku odchodu do důchodu se frekvence diagnostiky patologie zvyšuje na 1-2%.

Vliv na fyzickou pohodu, normální život člověka závisí na typu, stupni BNPG, věku pacienta, charakteristice průběhu základního onemocnění srdce a správnosti léčby. Při nedostatečné úplné blokaci pravé nohy svazku nejsou pozorovány jeho hlavní příznaky. Nedokončená blokáda pravé nohy jeho svazku je zjištěna pouze na EKG během plánovaného vyšetření. A s úplnou blokádou levé nohy svazku Guiss, nebo trojčlenný, je člověk znepokojen bolestí v projekci srdce, rychlým pulsem, závratě, dušností.

Podobné porušení se řídí kardiolog. Jeho rada je potřebná, když se nachází BNPG.

Blokáda pravé svazky nohy: příčiny, hlavní příznaky, diagnostické metody, léčba a prevence

V naší době nenajdete člověka, který by mohl říci, že je naprosto zdravý. Stálý stres a špatný způsob života - dělají svou práci. Naše srdce je vystaveno stálým namáháním, opotřebení, které následně vede k poruchám jeho provozu.

Pokud jste neměli žádné příznaky srdečního onemocnění, ale podstoupili jste lékařskou prohlídku, bylo vám diagnostikováno blokáda pravé nohy jeho svazku, nehřejte se paniky. Stojí za to požádat lékaře a provést další diagnostiku. Někdy není nutné žádné zvláštní ošetření. V tomto článku zvažte, jaký typ patologie, její rozmanitost, příčiny, charakteristické příznaky, které se projevují EKG a způsoby léčby.

Jaký je jeho svazek

Blokáda pravé nohy svazku

Svazek je pod atrioventrikulárním uzlem (atrioventrikulární uzel), ale mezi nimi není žádná jasná hranice. Jeho délka je asi 2 cm, ale toto číslo se může lišit v závislosti na individuálních charakteristikách osoby.

Součásti segmentu svazku jsou následující:

 • Penentent nebo počáteční. Je to součást Jeho svazku, který je charakterizován skutečností, že nekontaktuje myokard. A také jeho zvláštnost spočívá v tom, že tento segment není citlivý na poruchy fungování koronárních tepen.

Pokud se však patologie rozvinou ve vláknité tkáni, která obklopuje svazek, pak pronikající část se rychle zapálí.

 • Rozvětvení nebo membránové. Tato část svazku je umístěna v interventrikulární septa. Nejdříve vstoupí do membránové části septa a pak projde do myokardu.
 • V počátečním segmentu jsou buňky umístěné ve spodní části atrioventrikulárního uzlu, které mají funkci srdečního automatizmu. Tyto buňky produkují přibližně 40-60 impulzů za minutu. Automatismus paprsku je nazýván automatism druhého řádu. Jeho svazek je rozdělen na pravou a levou nohu.

  Levý má menší délku, ale rozdělí se na 2 části. Trup svazku Geis je umístěn nad interventrikulární přepážkou a pravá a levá noha se liší od prostaty a LV. Dále se nohy rozdělí na malé Purkinje vlákna v srdečním svalu.

  Je třeba poznamenat, že hlavní funkcí těchto struktur je provádět puls z pravé síně, nebo přesněji - od sinusového uzlu až po komory. Výsledkem je, že komory kontraktují se stejnou frekvencí a silou jako atria.

  Blokáda pravé nohy svazku - obecná charakteristika

  Lidské srdce se skládá ze svalů, které mají autonomii a vodivost. Tkáně myokardu mohou vytvářet a provádět stimulaci. Skutečnost, že lidské srdce vytváří kontrakce a zásobuje celé lidské tělo krví, je možné pouze díky práci myokardiálních vláken.

  Malá akumulace buněk ve vodivém systému srdce, jen o velikosti asi 2 cm, se nazývá balíček Hyis. To je také označováno jako atrioventrikulární svazek. Zahrnuje pravou a levou nohu a nachází se v blízkosti mezikomorové septa a dvou uzlů:

  Chcete-li plně porozumět jemnosti tohoto onemocnění, musíte si představit, jak funguje lidské srdce. Schopnost srdce vytvářet rytmy je možná pouze kvůli přítomnosti kardiostimulátorů specializovaných na tuto buňku (jinými slovy, rytmické rytmy). Patří sem:

  1. sinus-síň;
  2. sinoatriální uzly, které se nacházejí v pravé síni.
  Rytmus z nich se přenáší na předsíň a odtud do svazku Giese do komor. Přerušení přenosu svazku Jeho přímo souvisejících s porušením rytmu. A jestli je rytmus zlomený, pak srdce nefunguje správně, což může mít katastrofální následky. V závislosti na typu blokády - úplné nebo neúplné, existují různé důsledky.

  V případě neúplné blokády je odchylka částečná a po dokončení dochází k ukončení vodivosti pulzu. Jak ukazuje světová lékařská praxe, tato vada se nejčastěji vyskytuje u lidí ve věku a jak ukazují studie, nejčastěji u mužské poloviny populace. Mladší lidé mají mnohem menší pravděpodobnost, že zažijí tento jev. Riziko onemocnění se zvyšuje s věkem.

  Příčiny patologie

  Blokáda pravé nohy jeho svazku je pozorována jak u mladých lidí, tak u starších lidí. Podle statistik je u mužů takové porušení častější. 30% mladých pacientů nemá srdeční choroby při poruchách systému vedení srdce.

  Anatomická struktura svazků větví je taková, že blokády mohou být jednoletá, dvouzdrojová a tříbarevná. Důvody tohoto jevu jsou různé. Z těchto důvodů bude záviset další prognóza. Faktory, pro které tato patologie nastává, jsou:

  • ischemická choroba srdeční (IHD);
  • vrozené srdeční vady;
  • infarkt myokardu;
  • trauma hrudní kosti;
  • kardiomyopatie (poškození srdečního svalu);
  • Hyperkalemie (nadbytek draslíku v krvi);
  • předávkování léky na srdce;
  • progresivní svalová dystrofie;
  • syfilis;
  • chirurgická intervence na srdci;
  • dilatace pravé komory;
  • kouření;
  • zneužívání alkoholu;
  • vegetativní poruchy v neuróze;
  • hormonální poruchy;
  • hypoxie při nemocech dýchacích cest.

  Také blokáda pravé nohy svazku Hisnus se může vyvinout kvůli hypertrofii pravé komory, mitrální stenóze, nedostatečnosti trikuspidální chlopně. Takové porušení může být vrozené a považováno za variantu normy, která nevyžaduje léčbu.

  Kardiální blokáda může být funkční. To znamená, že se může vyskytnout za určitých zatížení a procházet sama, ale to neznamená žádné nebezpečí. Uvedené důvody jsou získány.

  Ale vady, které vyvolávají blokády, mohou být vrozené. Například děti, jejichž matky mají diabetes mellitus během těhotenství, mohou mít vrozenou onemocnění Lenegre (poruchy vedení). Srdeční defekty různých etiologií, anomálie síňového septa, stenóza plicní arterie jsou také vrozené faktory, kvůli nimž je možné porušení srdečního svalu.

  Symptomy

  Jak můžete podezření z tohoto porušení? Pokud je blokáda pravé nohy svazku Hisnusu neúplná izolovaná, pak vyslovené příznaky chybí. Může být detekován pouze při vyšetření EKG. Vzhledem k tomu, že taková patologie může být "společníkem" jiných srdečních patologií, může se vyskytnout symptomatologie ve formě změn tónů srdce během poslechu.

  Například při auskultaci (poslechu) se slyší rozdělení 2. tónu a jeho zesílení při inspirujícím zásahu, protože klapky ventilu zpomalují.

  Kromě této funkce lze pozorovat následující:

  • závratě;
  • mdloby;
  • dušnost;
  • pocit nedostatku vzduchu;
  • slabost;
  • rychlá únava;
  • snížená účinnost;
  • záchvaty paniky.

  Blokáda svazku svazku může být úplná nebo částečná (neúplná), stabilní a přechodná. Dokonce i při úplné blokádě mohou příznaky chybějí, jestliže nejsou vážné srdeční stavy. Tyto poruchy lze detekovat pouze s EKG.

  Někdy porušování v srdci je způsobeno skutečností, že osoba v dětství měla řadu infekčních onemocnění, jako je tonzilitida, spalnička, chřipka, šarla. V době jeho detekce není léčba nutná.

  Klasifikace

  Klasifikujte BNPG z různých důvodů. Pokud ji zvážíme z pozice vodivosti impulzů, pak je neúplný, když se impuls zpomalí, ale stále prochází. Kompletní blokáda je absolutní zastavení přenosu hybnosti.

  Separace počtem nevodivých paprsků:

  1. Jednožilnice - pravá noha trpí častěji, ale vodivost může zmizet pouze v levé nebo pouze v zadní části.
  2. Dva paprsky - pokrývají větev vlevo; jedna větev levé a pravé nohy.
  3. Tři paprsky - dochází k neúplnému nebo úplnému zablokování pravé a levé nohy.

  Klasifikace podle typu vývoje:

  • Intermitentní - během kardiogramu se objeví a pak zmizí.
  • Konstanta - lze v průběhu výzkumu neustále vysledovat.
  • Přechodná - blokování pravého svazku svazku na EKG je čas od času zřejmá.
  • Střídání. Pro tento formulář je blokáda charakteristická na pravé nebo na levé noze.

  Stupně excitace komor během blokády PNPG

  Proces budení komor během blokády PNPG lze rozdělit do tří fází:

  • Normální depolarizace interventrikulární septum.
  • Normální depolarizace LV.
  • Zpožděné buzení prostaty.

  Stadia excitace komor během blokády PNPG jsou na elektrokardiogramu znázorněny dvoufázovými komplexy v hrudních koncích:

  • v olově V1 - komplexní rSR 'se širokým zubem R';
  • ve vedení V6 - komplex qRS se širokým zubem S.

  První stupeň komorové depolarizace je normální - buzení interventrikulární septum. Za prvé, excitace levé části septum probíhá podél LPNG. Obvykle na tomto elektrokardiogramu je vidět malý septální prong r ve vodiči V1 a malý zub q v olověném vedení V6.

  Rozumí se, že blokáda CBH by nemělo mít vliv na buzení komorového septa kroku, protože to závisí na stimulace LNPG. Druhým stupněm komorové excitace je současná depolarizace LV a RV. Blokáda CBH by také neměly mít vliv na tento krok, protože levá komora obvykle elektricky převažuje nad právem, což způsobuje vznik hlubokých zubů S ve správných prekordiálních vedení a vysokou zuby R - v levé části hrudi vede.

  Změna komplexu QRS v blokádě PNPG je důsledkem prodloužení doby potřebné pro buzení prostaty. To znamená, že po úplné depolarizaci LV pokračuje depolarizace prostaty.

  Pozdní depolarizace prostaty je třetí etapa excitace komor. Elektrické potenciály v tomto stupni jsou směrovány vpravo a odrážejí pomalé šíření depolarizační vlny nad RV. Z tohoto důvodu se v pravém hrudním vedení (například v olověném vedení V1) tento stupeň komorové excitace elektrokardiograficky projevuje jako pozitivní široký zub R.

  Pomalé šíření napravo od zpožděných potenciálů depolarizace prostaty vede k tvorbě široké záporné S vlny v levých hrudních vodičích (například v olověném vedení V6). Pokud pochopíme mechanismus těchto fází, dokážeme si představit elektrokardiogram prsních vývodů během blokády PNPG.

  Únos V1 je charakterizován komplexním rSR 'se širokým zubem R'. Únos V6 QRS komplex je zaznamenán s širokým zub zub High S. R na pravé straně hrudi vede hluboké zubů S v levé vede také odrážet pomalý šíření zpožděného depolarizační potenciál na RV.

  Abychom předpokládali přítomnost zablokování PNPG, je třeba odhadnout přívody V1 a V6. Typické komplexy QRS v těchto příkazech zjednodušují diagnostiku.

  Neúplná blokáda

  U jednotlivých pacientů je neúplná blokáda pravé nohy jeho svazku rysem jejich fyziologie. Nicméně, odmítnout úplné vyšetření srdce v tomto případě nestojí za to. Pečlivá diagnóza stanoví přesnou příčinu blokády a vyloučí vznik nežádoucích komplikací.

  Tato patologie se může vyvíjet na pozadí následujících podmínek:

  • ischemická nekróza myokardu;
  • neoplazmy v srdečním svalu;
  • přetrvávající vysoký krevní tlak;
  • nahrazení buněk srdečního svalu tkáněmi jizvy;
  • porucha metabolismu bílkovin v srdečních tkáních;
  • defekty srdeční chlopně;
  • těžká forma hypotyreózy;
  • nadbytek draslíku v těle;
  • na pozadí léčby drogami;
  • trauma hrudníku.

  Při neúplné blokaci pravé nohy není zaznamenáno žádné úplné buzení. To je pozorováno, ale proces je poměrně pomalý. V některých případech je neúplný BNPG fixován s nárůstem průměrné svalové vrstvy prostaty a je projevem této konkrétní patologie a není důsledkem porušení obecné vodivosti.

  Identifikace neúplného BPNG na EKG je poměrně obtížné. Taková patologie může značně deformovat výsledky kardiogramu. Kromě toho může být tento stav dočasný a měnitelný. Pak se objeví příznaky blokády, pak zmizí, elektrokardiogram může zaznamenat odchylky, které jsou nahrazeny normálními indexy. Jedná se o takzvané přechodné blokády.

  Často se objevují na pozadí poškození tkání orgánu nebo vodivého systému pod vlivem faktorů zatížení, metabolických poruch nebo sekundárního srdečního onemocnění. Při přechodné blokádě se komplexy QRS, které jsou zaznamenávány při žaludku "blokované" nohy, periodicky střídají s normálními QRS komplexy.

  Kompletní blokáda

  Kompletní blokáda pravého raménka blokády obvykle projevuje Wilsona a ukazuje jasné porušení procesu distribuce automatické rytmické samobuzení komorového struktury svalu, a nedochází jen velmi zřídka.

  Pro takovou blokádu je charakteristické, že prostata není kontrahována přenosem nervových impulsů pocházejících z pravé nohy, ale kvůli těm, které se šíří z LV. Podobné výsledky EKG však mohou také poskytnout nezávislé zvýšení nebo jinou patologii prostaty.

  Hlavní příznaky patologického stavu:

  • porucha pulzních vln;
  • rychlé a krátké dýchání, a to i při minimálním zatížení;
  • "Iluze pohybu" v hlavě;
  • stav blízký mdloby;
  • ztráta vědomí;
  • zvýšená únava;
  • ospalost;
  • pokles síly;
  • deprese.

  Úplné zablokování PPNG na EKG lze pozorovat za takových podmínek:

  • angina pectoris, infarkt, aterosklerotická kardioskleróza;
  • zánět srdečního svalu nebo zvětšení prostaty;
  • patologická anastomóza mezi pravým a levým atriem;
  • rozšíření a rozšíření pravého srdce;
  • myokardiální dystrofie na pozadí endokrinních a autoimunitních poruch.

  K vyvolání patologie mohou také doprovázet onemocnění, která způsobují zvýšení a namáhání srdečních komor napravo. Obvykle se jedná o různé plicní patologické procesy: bronchiální astma, emfyzém, tromboembolismus plicní arterie, prodloužená pneumonie, chronická bronchitida.

  Občas se BPPG může stát důsledkem silného emočního zatížení nebo strachu i u zdravých lidí.

  Na závěr plného EKG pro diagnostiku tohoto onemocnění může naznačovat typ srdeční frekvence, je celkové množství bioelektrických změnám na srdečním svalu na každé z jeho smršťování, vyznačující se tím blokádu a také zmínit Prodloužení QT interval. Pro potvrzení diagnózy však často není k dispozici pouze jeden kardiogram, proto se používají další diagnostické metody.

  Blokáda pravé větve svazku u dětí

  U dětí se tato patologie může objevit v prenatálním vývoji, v době vzniku srdce. Nebo po narození v důsledku předchozích onemocnění kardiovaskulárního systému. Známky této nemoci budou následující:

  • špatný přívod krve, nedostatek kyslíku povede k srdeční ischémii;
  • smrt jeho svazku kvůli hladovění kyslíkem povede k infarktu myokardu, vznikne jizva tkáně;
  • srdeční selhání;
  • onemocnění způsobená poškozením myokardu; nedostatečné rozvinutí srdce během prenatálního období;
  • zánětlivé procesy v srdečním svalu; chirurgická intervence;
  • v přítomnosti autoimunitního onemocnění může dojít k narušení funkce srdce;
  • zvýšení krevního tlaku, které může vést ke změně struktury a funkce srdce při vysokém zatížení.

  Vrozená blokáda u dětí může být důsledkem:

  • difúzní léze pojivové tkáně budoucí matky;
  • jestliže budoucí matka trpí cukrovkou (závislou na inzulínu);
  • nedostatečné rozvinutí pravé nohy svazku;
  • patologický vývoj srdeční septy.

  Tato patologie může být důsledkem traumatického srdce. To může nastat v důsledku nesprávně provedených chirurgických operací v důsledku hrudníku v případě pádu nebo tlačení při dopravní nehodě.

  Pokud dojde k neúplné blokádě nohou svazku Jeho, není třeba žádné zvláštní zacházení. Jediné, co je třeba udělat, je zabránit přechodu na přísnější formy. Nezapomínejte na vzniklé příznaky.

  Jakmile se v hrudi objevil nátlak, je třeba, aby dítě bylo do postele. Proveďte s ním dýchací cvičení: zhluboka se nadechněte, vydechujte, držte dech na pár vteřin a pak vydechujte zbývající vzduch. Je žádoucí provádět toto cvičení několikrát. Neprodlenějte návštěvu lékaře.

  Doktor shromažďuje historii života (rodiče stížnosti, příznaky, jaká léčba byla provedena změna v klinickém obraze, ať už během těhotenství máma byla nemocná, zda se jedná o genetická predispozice ke vzniku takových patologických stavů). Zkoumá dítě: měří tepovou frekvenci, puls, provádí poslechem dutiny hrudní, pomocí bicí soupravy hranice srdce. Přiřazuje laboratorní studie. Dále provádí léčbu.

  Při léčbě drogami se používají vitamíny, náhradní léky, předepsaná strava. Symptomatická léčba je také prováděna. Lékař předepisuje diuretika, anticholinergika, sympatomimetika, glukokortikosteroidy.

  Pokud léčba nepovede k pozitivnímu výsledku, zvažuje se možnost chirurgického zákroku. Při této operaci je nainstalován kardiostimulátor.

  Diagnostika

  Při stížnostech na práci srdce je nutné navštívit kardiologa. S bolesti v srdci, extrasystole (porušení srdeční frekvence), dušnost, únava by se měla poradit s lékařem. Přestože tyto příznaky mohou být známkou jiných onemocnění nesouvisejících se srdcem, lze je naučit až po vyšetření.

  Pro diagnózu je nutné provést:

  • elektrokardiogram;
  • Ultrazvuk;
  • denní sledování EKG.

  Elektrokardiogram je postup, který určuje křivku, která odráží aktivitu srdečního svalu. Tato diagnostika je nejjednodušší a dostupná v obvyklé polyklinice. Díky EKG můžete vidět, kolik jsou elektrické impulsy vodivosti blokovány.

  Ultrazvuk (ultrazvukové vyšetření) umožňuje vidět práci srdce v reálném čase. Tato metoda diagnostiky je k dispozici také v současné době. Každodenní sledování (podle Holtera) pomáhá určovat práci srdce během dne. Ke tělu pacienta je připevněno speciální zařízení a vyřešené poruchy jak během nočního spánku, tak při cvičení během dne.

  Díky takové studii je možné zjistit, zda blokáda prochází. Při monitorování Holtera je veden deník, kde pacient vstoupí do všech stížností.

  EKG značky

  Charakteristické rysy EKG v BPHP:

  • Ve vedení zaznamenány V1 typ EKG RSR ‚(RSR‘), v některých případech na obou stranách zubů R ‚jsou odděleny výřezem (jehož původ není zcela jasné) se nachází na její vstupní koleno.
  • Ve vedení V6 se zaznamenává EKG typu qRS.
  • Segment STV1 je umístěn pod isolínem a TV1 negativním zubem.
  • Segment STV6 je zvednut a zub TV6 je pozitivní.

  V komplexu BHPGG je komplex QRS širší a přesahuje 0,12 s (6 buněk). Diagnóza "blokády pravého svazku svazku" se provádí podle změn EKG v hrudních elektrodách:

  • Tyto tuhy V1, V2 QRS komplexu má tvar RSR '(může mít podobu: RSR', RSR 'RSR' RR‘, M-tvarovaný) zubu R'V1 obvykle šířku a výšku (R'V1> RV1 ).
  • Segment STV1, V2 je obvykle umístěn pod izolinou, přičemž oblouk směřuje nahoru.
  • Zubní TV1 je záporný, jeho vrchol je umístěn blízko konce zubu (někdy je záporná T-vlna pozorována u jiných hrudních vodičů: V1-V4).
  • Ve vedeních V5, V6 má komplex QRS tvar qRS.
  • Zub SV6 je široký, zaoblený, převážně mělký, někdy vroubkovaný.
  • Výška zubu RV5, V6 může být ve srovnání s normou poněkud nižší.
  • Segment STV5, V6 se obvykle nachází na obrysové čáře nebo je mírně zvýšený.
  • Držák je TV5, V6 je pozitivní.

  Z výše uvedeného je zřejmé, že při přechodu z pravé prekordiálních vedení (V1, V2) na levé straně (V5, V6), se první zub r zvyšuje, soustružení v R, a druhá vidlice R ‚se snižuje postupně pohybuje v zubu S (to je jasně vidět na EKG v pravé tabulce).

  Elektrická osa Heart je BPNPG často uspořádány svisle, ale může být normální, mírně menší rejected přímo nebo zaznamenána Typ osy SI-SII-SIII. Forma EKG ve vedeních z končetin:

  • EKG komplexu QRS ve vedení I, aVL je podobný EKG ve vedení V5, V6 a má tvar qRS.
  • EKG komplexu QRS ve vedeních III, aVF je podobný EKG ve vedeních V1, V2 a má tvar rsR '(rSR').
  • Ve vedení AVR, pozdní zub R je pozorován a QRS komplex má formu QR nebo rSR ', zub TaVR je negativní.
  Pro BPNPG je prodloužení elektrického systolu komor QT charakteristické. Při neúplné blokaci pravé nohy může dojít k bušení, ale poněkud pomalu. Často je pozorována nekompletní BPNCH s hypertrofií pravé komory a je projevem hypertrofie a není porušením vodivosti.

  V případě neúplného BHPGG se QRS komplex ve tvaru podobá blokádě pravé nohy, ale šířka QRS leží v rozmezí 0,08-0,11 s:

  • Prekordiální vede V1, V2 QRS komplex je ve formě: RSR ‚RSR‘, RSR ‚RSR‘ (aktivace pravé komory v těchto vedení je zvýšena).
  • V hrudních vodičích V5, V6 se zaznamenává komplex typu qRS (zub SV5, V6 je mírně rozšířen).
  • Pozdní zub RaVR je často viděn.
  • V některých případech dochází ke snížení segmentu STV1, V2 a negativního zubu TV1, V2, ale tyto znaky jsou slabší než u úplné blokády.

  V závěru EKG je vyznačeno umístění elektrické osy srdce podle charakteru rytmu; dávají charakteristiku blokády pravé nohy (plné, neúplné); zmínit prodloužení elektrického systolu komor; poskytnout obecnou charakteristiku EKG. Pokud současně dochází k hypertrofii pravé nebo levé komory, je její popis obvykle dán vzhledem k obecné charakteristice EKG.

  Léčba

  Jak jste možná uhodli, je třeba léčit pouze ty verze blokády, podle kterého existuje zvýšené riziko srdeční smrti, nebo je výraznější desynchronizace v horním (atria) a nižší (komory) srdce.

  Obvykle se v tomto případě jedná o pacienty, kteří mají klinicky významné a spolehlivé známky srdečního selhání. Tito pacienti jsou obvykle hospitalizováni na oddělení intervenční kardiochirurgie a arytmologie nebo v diagnostickém oddělení srdeční nemocnice.

  Hospitalizace je zapotřebí, aby:

  • zvolit dobrou lékovou terapii, pokud je diagnostikována arytmie proti blokádě;
  • vyloučení akutního infarktu myokardu v případě akutní blokády svazku Jeho nohou (to je vždy podezřelé, ale je to pravda, pak je postižena levá noha, a ne pravidlem);
  • provádět elektrofyziologickou intrakardiální studii;
  • implantovat kardiostimulátor nebo provádět kardiostimchronizaci.
  Pro uklidnění mladých lidí a jejich rodičů lze s jistotou konstatovat, že kardiostimulátor "právě tak" není nainstalován.

  K tomu musí existovat velmi přísné údaje, například:

  • Střídavá blokáda nohou (při "chůzi" porušení levé nebo pravé nohy;
  • Atrioventrikulární blok stupně 3 s mdlobou;
  • Blokáda nohou, ke které došlo s akutním infarktem myokardu;
  • Těžké srdeční selhání 3 nebo 4 funkční třídy, navzdory správné léčbě.

  Je tedy zřejmé, že "uzdravení" vůbec není blokádou pravé nohy jeho svazku, ale těch podmínek a onemocnění, které mohou zhoršit nebo provokovat. Závěrem, aby se zabránilo záměně a nejednoznačnému výkladu, pokud jsou během EKG známky blokády, je žádoucí, aby pacient podstoupil ultrazvuk srdce.

  Teprve pak bude možné odhadnout tloušťku mezikomorové septa a vyvodit závěr o přítomnosti nebo nepřítomnosti hypertrofie stěn levé a pravé komory. Pouze v tomto případě bude diagnóza blokády některé z nohou mít skutečnou diagnostickou hodnotu, protože bude vystavena s ohledem na přítomnost nebo nepřítomnost hypertrofie myokardu.

  Pacient se srdcem blokuje předepsané stravě. Ve stravě musí být nutně čerstvá zelenina, ovoce a džusy. Z menu je nutné vyloučit smažené, kořeněné a konzervované potraviny. Se srdečním selháním lze provádět respirační gymnastiku.

  Cvičení normalizují srdeční tep, sníží hypoxii, urychlují výměnu plynu a dodávají buňce kyslíkem. Aerobní cvičení odstraňuje únavu a zvyšuje účinnost. Dechová cvičení kontraindikován, pokud má pacient ischias, akutní tromboflebitida, vážné poranění páteře nebo po infarktu stavu.

  Pokud pacient podstoupil operaci k instalaci kardiostimulátoru, pak dýchací cvičení v tomto případě pomohou posílit srdce a vyvinout klouby. Lékaři doporučují tři základní cviky denně. První cvičení se nazývá "vlna".

  Počáteční pozice leží na zadní straně. Nohy jsou ohnuté na kolena, nohy jsou pevně přitlačeny k podlaze. Když vdechujete, hrudník se zvětšuje a když vydechujete, jde dolů a vaše břicho se nafoukne. Opakujte toto cvičení by mělo být 15-20krát.

  Dalším cvičením je "Frog". Výchozí pozice sedí na židli. Kolena na šířku ramen. Lokty by měly být na kolenou. Při vydechování snižujeme hlavu dolů, takže se čelo dotýká kolen. Při vdechování se dostaneme do výchozí pozice. Dýchání je hladké a pomalé.
  Chcete-li dokončit další úkol, sedněte si na podlaze a překračujte nohy v poloze lotosu.

  Dlaně položte na kolena. Zadní strana je plochá. Brada je mírně zvednutá. Dýchání je hluboké a snadné. Při dýchání by se žaludek neměl měnit v objemu. Při vydechování držte dech několik sekund. Doba trvání cvičení je 5-7 minut.

  Léky

  Nejsou-li žádné srdeční choroby a patologie Hlavní příznak onemocnění je porušení srdečních rytmů bronchopulmonálního systému, poté je sledována dynamika vývoje státu. Avšak v případě, kdy příčinou patologie jsou různé nemoci, je nutné léčit onemocnění, které doprovází tento patologický stav.

  Obvykle předepisují takové léky:

  • Vitamíny: kyselina nikotinová, riboflavin, thiamin.
  • Sedativní léky na fyto-ostium.
  • Léky, které zabraňují tvorbě krevních sraženin v krevních cévách: Cardiomagnolo, Aspirin, TromboAss. Statiny: atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin.
  • Protizánětlivé nesteroidní látky: Diklofenak, Nimesulid (při zánětlivých procesech).
  • Prostředky s antioxidačním účinkem: Preductal, Carnitine, Ubihinon, Mexidol.
  • Glykosidy a diuretika: Digoxin, Strofantin, Diver, Lasix, Indapamid.

  Při srdeční ischémii se připisuje Cardicet, nitroglycerin. Pokud je blokáda způsobena hypertenzí, určit Losartan, antagonisty Valsartanu, Perindopril, Lizinopril - ACE inhibitory. Je také možné použít antagonisty vápníkových kanálů (amlodipin, verapamil) nebo beta-blokátory (bisoprolol).

  Nicméně je třeba vzít v úvahu skutečnost, že tyto léky snižují frekvenci srdečních kontrakcí. Když blokáda vyvolalo bronchopulmonální onemocnění, platí agonisty a kortikosteroidy k inhalaci: Beclason, Berotek, Berodual. Léčba vitaminem je nezbytná jak pro kompletní, tak i pro částečnou blokádu.

  S jejich pomocí je možné obnovit vodivost pulzu. Obvykle obsahuje komplex vitaminů:

  • thiamin;
  • kyselina nikotinová;
  • riboflavin.
  Antioxidanty napomáhají opravit tkáně, tyto léky podporují uvolňování produktů rozkladu. Pokud je kompletní blokáda kombinována s levostrannou blokádou, jedinou záchranou je implantace elektrostimulátoru.

  Chirurgická léčba

  Kromě farmakoterapie může odborník nabídnout operaci, a to instalaci elektrokardiostimulátoru. Za tímto účelem se do pravé komory vloží elektroda centrální žíly. Indikace pro chirurgickou léčbu jsou:

  • Častá ztráta vědomí.
  • Zhubné procesy v srdci.
  • Neúčinnost léčby drogami.
  Také pacient s touto patologií doporučuje dietu s převahou stravování ovoce a zeleniny v nové formě. Současně omezují příjem tuků a cukru.

  Tradiční medicína

  Samozřejmě s rychlým rozvojem medicíny a vědy, inovačních technologií, dnes v našich lékárnách najdete léky prakticky z jakékoliv nemoci. Ale, bohužel, ještě nepřišli s léky, které by neměly negativní účinky na lidské tělo.

  V souvislosti s tím je problematika léčby lidovými metodami a prostředky tak akutní. Dnes, v zájmu zlepšení stavu pacienta v mnoha ohledech, byl vytvořen celý komplex opatření a prostředků, který zahrnuje jak příjem různých infuzí a rostlinných dávek, tak určité fyzikální postupy.

  Je třeba poznamenat, že těžká fyzická námaha se pacientům nedoporučuje.

  Cvičení ukazuje pouze to, že se studená voda a různé typy dýchacích gymnastik. Z přírodních lidových léků je poskytována infúze na bylinkách, která je určena k udržení imunitního nervového a endokrinního systému v normálním pracovním stavu. K jeho pozitivním účinkům patří příznivý účinek na ledviny a játra.

  Pro přípravu takové tinktury s mikrofytoterapeutickými funkcemi jsou zapotřebí následující složky:

  • 20 gr. ara bažiny.
  • 30 gr. listy břízy.
  • 40 gr. hloh červený.
  • 20 gr. květiny immortelle písčitá.
  • 20 gr. květy černé černé.
  • 30 gr. kořen valeriána.
  • 10 gr. oregano.
  • 20 gr. byliny mladiny.
  • 30 gr. květiny neplodné.
  • 10 gr. listy kopřivy dioecious.
  • 20 gr. květiny lípy srdce ve tvaru.

  Jedná se o hlavní seznam přísad pro vaření bylinné infuze. Chcete-li však dosáhnout většího účinku, můžete k nim přidat:

  • listy máty peprné - 10 gr.
  • pampeliška kořen - 20 gr.
  • listy plantain - 20 gr.
  • motherwort - 30 gr.
  • Chamomile Pharmacy - 20 g.
  • Řezník obyčejný - 20 g.
  • listy černého rybízu - 30 gr.
  • polní prase - 20 gr.
  • posloupnost je trojnásobná - 10 g.
  • boky - 50 g.

  Celý seznam komponent musí být rozdrcen. Nakrájené byliny a kořeny jsou základem pro získání léků. Musí být dobře smíchány. Tyto podíly bude stačit dostatečně dlouho, jako pro přípravu tohoto bylinného infuze 0,5 litru vroucí vody, je nutné přidat pouze 0,5 g výsledné směsi.

  Přijatý nápoj by měl zůstat trvat nejméně půl hodiny. Totality všech těchto rostlin a plodů mají neuvěřitelně užitečný účinek na lidské tělo. Na kardiogramu blokády pravé a levé nohy. Vezměte tuto bylinnou infuzi doporučenou třikrát denně v množství 100 ml před každým jídlem.

  Nejlepší je připravit infuzi a trvat každý den ráno. Pokud existují přebytky, mohou být použity k praní nebo opláchnutí úst a hrdla. V průměru, pokud na recepci nebylo žádné potíže, pít tuto bylinnou infuzi by měla být dlouhá - nejméně 2 roky bez přestávek.

  Také, jeden z nejoblíbenějších receptů na tinktury normalizaci nervového systému, zlepšení srdeční frekvenci, zlepšit spánek, normalizace cévních stěn, je recept na bázi tinktury z rostlin:

  • 4 polévková lžíce. lžíce pivoňky.
  • 1,5 lžíce. polévkové lžíce.
  • 2 polévková lžíce. lžíce hloh.
  • 2 polévková lžíce. lžička matky.
  • 1 polévková lžíce. lžička měsíčku.
  • 1 polévková lžíce. lžíce máty.

  Seznam složek není tak velký jako v předchozím receptu, ale tento efekt není o nic méně užitečný. A je ještě lepší, když ji vezmete do bylinné infuze. Schéma příjmu je jednoduché: třikrát denně v množství od 1 do 10 kapek. Začněte s minimem a případně zvýšíte dávkování.

  Léčba by měla probíhat přerušovaně: 1,5 měsíce trváme tinktury, 3 týdny odpočinku. Po přestávce se kurz může opakovat. Jakékoli porušení v činnosti srdce vede k nežádoucím účinkům a případně dalším onemocněním.

  Toto onemocnění, v jedné či jiné formě, není neobvyklé v lékařských záznamech pacienta, ale prognóza se pro každého liší. Často, pokud pacient nemá paralelně respirační onemocnění, stejně jako kardiovaskulární systém, prognóza je velmi příznivá.

  Důsledky

  V závislosti na typu blokády, která vznikla, mohou být důsledky odlišné. S neúplnou blokádou budou porušení bezproblémové, plná schopnost provádět impulsy může být zcela ztracena. Podle mnoha studií úplná blokáda pravé nohy svazku Hisnusů se obvykle vyskytuje u starších osob, nejčastěji u mužů.

  Patologie je doprovázena porušením kontrakcí srdečního svalu. Tyto státy mohou být dočasné nebo trvalé. Kompletní blokáda pravé nohy svazku může být zjištěna pouze tehdy, když je srdeční sval pozorován po dlouhou dobu.

  U zdravého člověka se impulsy přenášejí nejprve do interventrikulární septa, pak do levé komory. V případě blokování se signál přenáší přes tkáně srdečního svalu, a nikoli přímo. Přenos pulzů touto metodou vede ke vzniku změn v tkáních pravé komory, v důsledku čehož se rozšiřuje a deformuje.

  Doba prodlevy pravé komory ve stavu excitace se významně liší od normy. Při úplné blokaci je signál přenášen pouze přes tkáně interventrikulární septum. Břicho rychle prochází do levé komory, kvůli anomáliím ve struktuře srdce ovlivňuje vláknovou síť.

  Při částečné ztrátě vodivosti se signál přenáší se zpožděním kvůli průchodu pouze jedné nože nosníku. Proto jsou některé srdeční kontrakce jednoduše vyloučeny. Zpomalení impulzů se může projevit pod vlivem takových faktorů, jako je:

  • poruchy výměny elektrolytů;
  • otrava těla;
  • užívání některých silných léků.

  Vzhledem k výskytu takových poruch ve fungování srdečního svalu je signalizace zpožděna, excitace v pravé části srdce nedosahuje normální hladiny.

  Konečná diagnóza může být provedena na základě výsledků EKG. Na kardiogramu budou jasně vidět všechna porušení srdečního rytmu. V tomto případě se odchylky projevují ve formě zvětšených zubů se sníženými částmi.

  Prevence srdečních chorob

  Každý rok kardiovaskulární nemoci berou miliony životů. Takové zvýšení úmrtnosti je způsobeno skutečností, že ve většině případů lidé vedou nezdravý životní styl. Zneužívání alkoholu, kouření, kancelářská práce, nedostatek fyzické aktivity vedou k tomu, že dokonce i lidé v mladém věku trpí na srdeční problémy.

  Situaci zhoršuje skutečnost, že společnost přestala správně jíst. Občerstvení škodlivých potravin vede k obezitě, která negativně ovlivňuje práci srdce. Prevence by proto měla zahrnovat změnu způsobu života. Existují jednoduchá pravidla, která výrazně sníží riziko onemocnění srdce.

  Jezte více zeleniny a ovoce. Vyberte si tučné maso s nízkým obsahem tuku a pečte ho a nepečte. Odborníci doporučují snížit množství spotřebovaného nasyceného tuku. Během dne je lepší pít zelený čaj, protože má příznivé vlastnosti a má příznivý účinek na cévní systém. Nechte spát nejméně 8 hodin.

  Pravidelná fyzická aktivita je nutná. Pouze 20 minut každodenní chůze sníží riziko úmrtí ze srdečních onemocnění. Vyhněte se pasivnímu kouření, které není méně škodlivé. Silné nápoje by měly být nahrazeny červeným suchým vínem. Pokuste se eliminovat stresové situace.

  Pamatujte, že blokování pravé nohy srdce neudělá život člověka omezený a nudný.
  "alt =" ">

  Je to hrozné blokování nohou jeho svazku?

  Pokud je impuls rozrušen na specifických svalových buňkách v myokardu nazývaných svazky Gis, EKG je diagnostikován s úplným nebo částečným blokováním nohou. Příznaky chybí nebo pacienti si stěžují na závratě, slabost a mdloby. Pro léčbu je nutné odstranit příčinu (srdeční záchvat, skleróza, srdeční vady, hypertenze), někteří pacienti potřebují nainstalovat kardiostimulátor.

  Přečtěte si v tomto článku

  Jaká je blokáda nohou svazku?

  Vodivá vlákna sestávají z kmene (umístěného v přepážce mezi komorami), pravé a levé větve. Pravý sestoupí přímo do pravé komory a levý je předtím rozdělen na 2 části (přední a zadní) a pak projde do levé komory. V budoucnu budou nohy svazku Gis ve větvi srdečního svalu formovat vodivé cesty Purkinje.

  Úloha větví Hyposu spočívá v vnímání signálu o kontrakci ze sinusového a atrioventrikulárního uzlu a jeho přenosu do všech částí srdečního svalu komor. To způsobuje, že se uzavřou v pravém rytmu.

  Nohy svazku nohou

  Pokud existuje překážka ve formě zánětu, nekrózy, sklerosy v myokardu, je jejich práce blokována. Pokud je místo poškození zanedbatelné, pak nemusí být příznaky, s úplnou blokádou, kontrakce se vyskytují méně často než obvykle. Je to způsobeno impulsem po kruhových objezdích, což porušuje synchronicitu práce oddělení srdce.

  Doporučujeme si přečíst článek o atrioventrikulární blokádě. Z ní se dozvíte o patologii a její klasifikaci, příčinách vývoje, příznaků a léčbě.

  A tady je více o paroxyzmální komorové tachykardii.

  Příčiny vzniku patologie

  Pravá noha svazku Hisnia (PNPG) je poškozena přetížením a poškozením pravého ventrikulárního myokardu v takových případech:

  • zúžení mitrálního otvoru,
  • nedostatečnost trikuspidálního ventilu,
  • plicní hypertenze,
  • otvor v přepážce mezi předsíni,
  • srdeční infarkt,
  • hypertenze,
  • předávkování srdečních glykosidů a beta-blokátorů.

  Části levého svazku svazku (LNGG) jsou blokovány při změně levokomorového myokardu:

  • ischemie,
  • kardiální skleróza,
  • kalcifikace,
  • dystrofické a dyshormonální procesy,
  • hypertrofie při hypertenzi, aortální malformace, mitrální nedostatečnost,
  • bakteriální endokarditidu a myokarditidu.

  Symptomy u dospělých a dětí

  Porušení signálu na svazcích Hisnusu nemá nezávislé klinické příznaky, protože se objevuje znovu na pozadí stávajícího srdečního onemocnění nebo velkých cév. Pokud je blokáda částečná nebo pouze jedna větev, zvláště ta pravá, pacient ji nemusí vědět a je možné zjistit takovou odchylku od normy pouze na EKG, častěji při monitorování Holterem.

  Při úplném poškození všech 3 větví (PNPG a 2 části vlevo) se sníží objem krve vysunuté z komor. V takových případech existují charakteristické příznaky:

  • závratě;
  • zhoršené vidění;
  • synkopy jako Morganyi-Adams-Stokes;
  • bradykardie;
  • nepravidelnosti v rytmu,
  • dušnost;
  • zpomalení až do zástavy srdce.

  Druhy blokády Gis

  Nohy nohou mohou být zablokovány jednotlivě nebo najednou a izolované léze jsou z jedné větve levé nohy, stejně jako jejich různé kombinace. Existují periodické nebo trvalé varianty, na jednom elektrokardiogramu na prvním bloku bloku a pak další větev.

  Pravá noha

  Impuls pro pravou komoru přichází z levé a levé strany přepážky s úplným blokováním, její držení se zpomalí, když je neúplné. Manifestace jsou minimální, lze nalézt u zcela zdravého člověka a nedávají další komplikace. Pokud se objeví srdeční patologie, dyspnoe a zvýšená únava jsou obvykle spojeny se základním onemocněním.

  Přední větev LNGG

  Poruchy vedení ovlivňují přední a boční stěny levé komory. Signály pro ně přicházejí ze zadní stěny směrem nahoru. Nejčastěji se objevuje s hypertrofií myokardu v důsledku hypertenze, přetížení srdečních vad a myokardiopatie, jedním z důvodů je infarkt myokardu.

  Zadní větev

  Elektrický signál se odchyluje od předních částí levé komory k jednotlivým vládám Purkinje zhora dolů, čímž zpožďuje zadní stěnu. Podobný stav vede k srdečnímu záchvatu nebo k roztroušené skleróze, usazování vápníku v zóně vodivých vláken.

  Všechna levá noha

  Částečné blokády jedné větve produkují minimální projevy, ale kompletní blok LNPG je způsoben rozsáhlým infarktem nebo výrazným zánětlivým nebo dystrofickým procesem, který zahrnuje myokard levé komory. Proto s touto patologií jsou zaznamenány kardialgie, závratě a arytmie.

  Kompletní a neúplná blokáda

  S částečnou blokádou prochází vlna kontrakce s nepatrným zpožděním, protože díky mnoha alternativním cestám dosáhne cíle poměrně rychle. Rhythm není narušen nebo se rozvíjí bradykardie, závažnost klinických projevů závisí na příčině, která vedla k blokádě.

  Blokování je charakterizováno:

  • neschopnost přenášet signály do komor;
  • výskyt ohnisek v atypických místech;
  • části srdce se v chaotickém rytmu snižují, pulz je od 20 do 40 za minutu;
  • nedostatečné uvolňování krve do arteriální sítě.

  EKG a další diagnostické metody

  Nejčastěji se používá normální EKG, ale pokud jsou v diagnóze pochybnosti, přidává se navíc extraesofageální technika nebo denní sledování. K určení příčiny se provádí průzkum pomocí echokardiografie, CT a MRI.

  Příznaky EKG závisí na odrůdě a kombinaci zablokovaných větví:

  • Blok PNPG - pravá hrudní vedení odhalí komplexy Rsr, rSR, jsou podobné jako písmeno M, vlevo - S je širší než norma, QRS je více než 0,12 sekundy.
  • Blokáda komplexů LNPG se zúbkovaným vrcholem v levém vedení, v pravém - anomálním komplexu, je rozdělena S.

  Léčba blokády bloků větví

  Hlavní onemocnění se léčí, vitaminy, koenzym Q, karnitin, tiotriazolin, mildronát jsou předepsány pro zlepšení přívodu krve do myokardu. Snížení tlaku je prováděno blokátory angiotensin-konvertujícího enzymu (lisinopril, Kapoten), beta-blokátory a antagonisté vápníku se snaží vyhnout, protože zpomalují vodivost v myokardu.

  Indikace pro instalaci kardiostimulátoru (umělý zdroj rytmu nebo kardioverter):

  • blokáda 3 paprsků,
  • úplný blok pro signály z atria,
  • rytmus řezů je nižší než 40 za minutu,
  • Útoky ztráty vědomí.

  Pokud se blokáda nohou vyskytla v akutním stadiu infarktu, je zde kompletní blok LNPG, PNPG s jednou větev vlevo, a pak se doporučuje dočasná srdeční stimulace. Za tímto účelem se do pravé komory podél centrální žíly vkládá elektroda.

  Podívejte se na video o blokádě pravé nohy jeho svazku:

  Stát je nebezpečný

  Kompletní blokování elektrických impulzů zvyšuje riziko zástavy srdce a může způsobit náhlé ukončení kontrakcí se smrtelným následkem. Morgagni-Adams-Stokes záchvaty, k nimž dochází při narušení dodávek krve do mozku, mohou představovat nebezpečí pro život, zvláště pokud pacient v tuto chvíli ovládá transport nebo jiné složité mechanismy.

  Komplikace blokády nohou Gis jsou:

  • záchvaty komorové tachykardie,
  • fibrilace a flutter komor,
  • cirkulační nedostatečnost,
  • tromboembolizmu.

  Prognóza pro pacienta

  Pokud se při vyšetření EKG náhodně vyskytne blokáda, nejsou žádné známky nedostatku krevního zásobení vnitřních orgánů, prognóza pro tyto pacienty je příznivá. Může to být varianta struktury srdce, léčba se nevyžaduje.

  Nepříznivý výsledek blokády je pozorován u pacientů s rozsáhlým infarktem, nekompenzovanými malformacemi, masivní dystrofií myokardu. Je třeba poznamenat, že blokovaná blokáda v takových situacích je známkou negativní dynamiky onemocnění, zvyšuje riziko komplikací a úmrtí.

  Cesta k identifikaci problému

  Pokud vyšetření nevykazuje žádné abnormality a existují pouze známky blokády EKG, doporučuje se pacientovi udržovat tělesnou aktivitu ve stejném množství jako zdraví lidé.

  Po instalaci kardiostimulátoru je nutné vyhnout se zařízením s elektromagnetickým polem, bezpečnostními detektory v supermarketech a letištích, vysokonapěťovými elektrickými vedeními. Pokud používáte mobilní telefon, musíte ho držet na pravé straně.

  Doporučujeme číst článek o poruše interventrikulární septum. Z toho se dozvíte příznaky vady, nebezpečí patologie pro děti a dospělé, provádění diagnózy a léčby.

  A tady je více o hypertrofii myokardu.

  Blokáda nohou svazku Hisnus není samostatné onemocnění, ale symptom porušení redukčního signálu na srdečním svalu. Částečné zablokování PNPG a 1 větev levého malého. Při úplném zablokování 3 větví nebo po výskytu podobné poruchy může na pozadí srdečního záchvatu dojít k náhlé srdeční zástavě. Léčba základního onemocnění je předepsána s mdlobami, je indikován kardiostimulátor.

  Složitý systém vedení srdce má mnoho funkcí. Jeho struktura, ve které jsou uzly, vlákna, oddělení, stejně jako další prvky pomáhají při celkové práci srdce a celého systému hematopoézy v těle.

  Poměrně neobvyklá metoda vektorové kardiografie se nepoužívá tak často. Koncept znamená přenášet práci srdce do roviny. Lékař vyhodnotí speciální smyčky.

  Takové vážné patologie, atrioventrikulární blok, stupeň příznaků má jiný - 1, 2, 3. Také může být úplné, neúplné, mobitts získané nebo vrozené. Symptomy jsou specifické a léčba není ve všech případech vyžadována.

  Tam je porušení intrapartum vodivost jako low-symptomatická a těžká. Důvod se obvykle vyskytuje u ischemické choroby, srdečního onemocnění. Indikace EKG pomáhá identifikovat onemocnění. Léčba je dlouhá. Je stav nebezpečný?

  Při užívání indikací EKG u dětí a dospělých může být zjištěna intraventrikulární blokáda. Může být nespecifická, místní a místní. Zhoršení impulzního vedení není nezávislým onemocněním, je třeba hledat hlavní příčinu.

  Rozpoznání infarktu myokardu na EKG není snadné vzhledem k tomu, že různé fáze mají různé znaky a varianty skoků zubů. Například akutní a akutní stadium v ​​prvních hodinách může být neviditelné. Lokalizace, infarkt na EKG transmurální, q, přední, zadní, přenesený, velkoplošné, boční se liší.

  Intraventrikulární vedení srdce je určeno indikací EKG. Příčiny místních, lokálních poruch u dětí, dospívajících a dospělých se liší. Jakou roli hraje UPU?

  Poměrně významné problémy mohou člověku způsobit další vodivé způsoby. Taková anomálie v srdci může vést k dechu, mdlobám a dalším potížím. Léčba se provádí několika způsoby, včetně se provádí endovaskulární destrukce.

  Pacienti se srdečními problémy se zajímají o to, zda jsou údaje o EKG přesné u myokarditidy. Symptomy a změny budou pro zkušeného diagnostika viditelné, ale navíc mohou být předepsány další vyšetření, např. ECHO KG

  Se Vám Líbí O Bylinkách

  Sociální Sítě

  Dermatologie