Dobrý den čtenáři webu www.worldmagik.ru.

Hlas, dikce a řeč jsou důležitými součástmi každého úspěšného veřejného mluvení. Mnoho lidí má mrzutý projev, tichý hlas a skličující dikce. Důvody pro to jsou nespočetné. Níže uvažujeme o těch nejzákladnějších důvodech "Nemoci", a také zvážit způsoby, které vám pomohou rozvíjet svůj hlas, vyvíjet sami sebe a řeč. Máte-li o toto téma zájem, přečtěte si tento článek pečlivě a postupujte podle všech cvičení uvedených v něm.

Důvody pro tichý hlas, špatnou dikci a nepochopitelnou řeč

Znám jen málo důvodů k tichým hlasem, špatnou dikci a nezřetelná řeč - nedostatek důvěry, nízké sebevědomí a komplexu méněcennosti. Existují také genetické důvody, ale nedotkne se jim. Proto si myslím, že hlavním důvodem je nedostatek důvěry, plachost a komplexem méněcennosti? A jak si myslíte, že věří lidé s vysokým sebevědomí mají klidný hlas? Mluví tiše? Mají mluvenou řeč? Ve většině případů tito lidé nemají problémy s řečí. Podívejte se na politiky, herce, zpěváky. Jsou všichni sebevědomí lidé, kteří se neustále objevují před veřejností. Proto mají rozvinutou řeč a hlas je hlasitý a s tím, že neexistují žádné problémy.

Teď pojďme plachý člověk. Při styku s plachý člověk cítí nejistí v sobě, že je přesvědčen, že se s nimi, že je něco špatně (komplexy), to je pocit strachu a v důsledku toho, tichým hlasem, řeč nezřetelná, a on prostě nemůže slyšet. Proto, pokud chcete rozvíjet hlas, pokud chcete vyvinout dikce, pokud chcete rozvíjet řeč, Musíte na sebe udělat hodně práce. Bez obtíží a hlas nebude hlasitý. Teď budeme pokračovat v cvičeních, které vám pomohou dosáhnout toho, co chcete. Začněme všechno v pořádku.

Jak rozvíjet hlas?

Jak jsme se již dozvěděli, vývoj hlasu je důležitým úkolem pro lidi, jejichž povolání je spojeno s veřejným projevem. Hlas je důležitý nejen pro veřejnost. Rozvinutý a hlasný hlas usnadní komunikaci v každodenním životě a nebudete se vždy znovu ptát: "Aha?" "Co?" "Co?" a další otravné otázky. Provedení série cvičení pro vývoj hlasu eliminuje mnoho vad a nedostatků. Tak pojďme začít.

1) Aby byl hlas zvučný, je důležité dýchat správně. Pokud jste právě začali rozvíjet svůj hlas, pak jsou dýchací cvičení první, co byste měli udělat. Postavte se, narovnejte páteř, položte nohy na šířku ramen, položte jednu ruku na hruď a druhou na břicho. Když vdechujete nosem, zatlačte břicho dopředu (rozšíříte spodní část hrudníku). Spontánně dýchá volně ústy a vrátí břicho a hruď do původní polohy. Takže vyvíjíte membránu.

2) Druhé cvičení na dýchání je spojeno s retencí vzduchu. Rychle vdechujte vzduch nosem a držte dech na tři sekundy. Potom vydechujte vzduch skrz ústa. Proveďte toto cvičení po dobu 5-10 minut.

3) Nadechněte se vzduchem při maximální výši úst, pak se pomalu začne ji výdechu vyslovení samohlásky (a, o, y, u, e, s). Snažte se zvuk samohlásky zvuk co možná nejhlasitější a co nejdéle. Také si můžete vydechovat pomalu, zatímco na lyžích z jedné samohlásky k jinému - aaaaoooouuuyyyy.

4) Při ústech uzavřená během výdechu, začněte Moo - vyslovovat mmm. Pokuste se mumlat, aby na rtech lechtala. Kromě toho nezapomeňte změnit hlasitost zvuku - od tichého zvuku až po hlasité a naopak. Toto cvičení pomůže rozvinout artikulační přístroj, který poskytne sílu hlasu.

5) Nyní začněte křičovat, vyslovuje rrrrr. Toto cvičení také vyvíjí artikulační přístroj. Změňte hlasitost zvuku a také tón z tenké na hrubé.

Jak vytvořit dikce?

Dikcí je kvalita výslovnosti slov (odlišnost), způsob vyslovování slov. Dikce je velmi důležitá pro herce, zpěváky, politiky, učitele.

Mutiny pro vývoj diktátu. Můžete je snadno najít na internetu. Zde je příklad videa pro vás!

Abyste mohli začít rozvíjet dikce, musíte nejprve natáhnout jazyk, rty, obličejové svaly a kloubové přístroje.

1) Začneme jazykem. Položte jazyk dopředu tak daleko, jak je to možné, a pak jej odhodit zpět (prostě ho nepolať). Začněte tlačit jazyk dopředu a pak zpět. Doba trvání cvičení je 5-7 minut.

2) Ucpání tváří s jazykem. Začněte s jazykem bodnout své tváře. Nejprve poplete levou tvář, pak pravou. Proveďte 7-12 minut. Toto je vynikající cvičení pro výuku jazyků.

3) Dobré cvičení v jazyce je "Kartáčování zubů". Začnete otáčet jazyk v kruhu. Ústa musí být uzavřena. Proveďte 20-30 otáček hodin a proti směru hodinových ručiček.

4) Pak vytáhněte jazyk a začněte ho otáčet. Vytvořte 10-15 kruhů hodinovou rukou a pak proti směru hodinových ručiček. Poté ji utřete (vypněte drool z rtů).

5) Pysky jsou téměř stejné. Cvičení se nazývá "Trubka je úsměv". Nejdříve si natáhnete rty dopředu, po 3 sekundách se začnete usmívat co nejširší. Za prvé, rty dopředu, pak zpět. Proveďte toto cvičení po dobu nejméně 7 minut.

6) Poté vytáhněte rty do tuby a začněte zvedat paty nejprve nahoru a dolů. Pak začněte dělat totéž, právě vlevo, vpravo. Pak začněte otáčet selat v kruhu, hodinový a proti směru hodinových ručiček.

7) Další cvičení - "Bublina". Budete si vymýšlet své tváře a začnete tuto bublinu otáčet v kruhu.

8) Začněte kousat horní ret s zuby. Udělejte to pečlivě, nehýbejte. Pak začněte kousat spodní ret. Poté spusťte horní okraj, aby se otřely horní zuby. Zkuste ji otřít tak, aby se spodní okraj nepohnul. Je to těžké, ale možné. Proveďte toto cvičení před zrcadlem, abyste se ovládli. Pak začněte otírat spodní zuby spodním okrajem, horní okraj by se také neměl pohybovat.

9) Po provedení tohoto cvičení stojíte v blízkosti okna a řekněte následující frázi: "Počasí je v pořádku, ale mám krásný, jasný a zřetelný projev". Řekněte tuto frázi hlasitě, jasně a zřetelně. Měli byste být slyšeni na ulici.

10) Pro zahřátí svalů na obličeji začněte rmout tvář jako strašná. Udělejte tváře, vyhoďte oči. Z boku to není krásné, ale zábavné a velmi účinné.

11) Aby bylo vyslovení slov odlišných, je nutné vyslovit konce. Mnozí lidé polknou konce, zvláště "Th". Začněte vyslovovat následující řádek:

PTCA - PTCO - PTCU - PTKE - PTCA - PTCA

ТПКА - ТПКО - ТПКУ - ТПКЭ - ТПКИ - ТПКЫ

KPTA - KTO - KPTU - KPTE - KPTI - SPOLEČENSTVÍ

BI - PI - BE - PE - BA - PA - BO - SO - BU - PU - BE - PI

PI - BI - PE - BE - PA - BA - PO - BO - PU - BU - VA - BE

MVTSI - MVSTE - MVSTA - MVSTO - MVSTU - MASTERS

Zdri - ZDRE - Zdra - Zdroje - Zdru - Zdra

ZHDRI - ZhDRE - ZHDRA - ZHDRO - ZHDRU - ZHDRA

Tato série rozvíjí vaše dikce. Nezapomeňte na zvrat jazyka.

Jak rozvíjet řeč?

Pro rozvoj řeči potřebujete disciplínu, vědomou kontrolu a stálost. Dobrý projev v naší době je stále méně častý. Jedna osoba může poslouchat hodiny a od druhého chce uniknout. Váš profesionální a osobní život závisí na kvalitě vašeho projevu. Polovina úspěchu závisí na schopnosti komunikovat, a abychom mohli komunikovat, potřebujeme nejen erudici, ale také rozvinutou řeč.

1) Pro rozvoj řeči, první věc, kterou vám doporučuji, je čtení novin, časopisů, knih. A musíte číst nahlas. Během čtení se snažte vynucovat to intonací, nenechávejte monotónnost. Také změňte rychlost a hlasitost čtení. Vyjměte všechny konce, pozorujte interpunkci. Hlasové čtení je základním cvičením pro rozvoj řeči.

2) Druhá věc, kterou musíte udělat, je vyloučit parazitní slova z vašeho projevu: "No", "obecně", "jako", "dobře", "zatraceně" apod. Přítomnost takových slov ve vašem mluveném jazyce v žádném případě nezdobí váš projev.

3) Za třetí, stejně jako při čtení nahlas, sledujte tempo řeči. Obohate ho intonacemi. Dejte pauzy důležitým momentům rozhovoru. Pauza by měla být vhodná a neodložená.

4) Za čtvrté doplňte slovní zásobu. Můžete to udělat při sledování filmů, školení, čtení knih. Pokud jste slyšeli v televizním projevu prezidenta nebo jiného politika, proč se nesnažíte říkat stejnou věc doma. Představte si, že mluvíte s veřejností v roli prezidenta. Řekněte svým imaginárním lidem o politické a ekonomické situaci v naší zemi. To je velmi vzrušující aktivita pro rozvoj řeči a doplnění slovní zásoby.

Trénuji hlas, dikce a řeč podle výše uvedené metody, váš projev za tři měsíce se změní bez uznání. Nebuďte tedy překvapeni, pokud vám vaši známí začnou říkat, že se ve vás něco změnilo. A hlas, dikce a řeč se změnily. Praxe každý den a vaše úsilí bude znamenat odměnu.

Jak zlepšit dikce a hlas: technika mluvení

Chcete-li zlepšit dikce a hlas, postupujte podle doporučení Speakerclub.

Trénink mluvčích

Nejdůležitějším okamžikem pro každého řečníka je výcvik řeči. Hlas může přesvědčit posluchače, získat důvěru nebo odrazit. To je zvláště důležité v telefonních konferencích a telefonních rozhovorech, kdy je váš hlas jediným nástrojem.

Velký řecký řečník Demosthenes měl slabý hlas, fuzzy dikce, kartismus a lisp. Vyslovil řeči, v ústech se valil kameny a dosáhl velkého úspěchu. Dnes je bezpečnější způsob, jak zlepšit dikce - mluvit s korku v zubech. Toto je nejlepší cvičení pro dikce, praktikuje ji každý, kdo pracuje v televizi. Na akčních školách je korok dokonce vázán na řetězec a visel kolem krku, aby mohl kdykoli praktikovat.

Vína zátkou, musí zmáčknout mezi přední zuby (2-3 mm na zub linii) by měla být pootevřená ústa, zuby vystaveny. V této situaci hovoříte hlasitě a čtete, 5 - 10 minut několikrát denně. Cvičení rozvíjí artikulace přístroje a hlasivky (nesou část zátěže, když kloubové zařízení nemůže vyrovnat, mají kompenzovat skutečnost, že „rty nemohou“).

Efektivní běh se sluchátky v uších s opakováním za reproduktorem všeho, co říká. Když běžíte, jste z dechu, to způsobí další potíže pro řeč a dýchací přístroj. Po cvičení si můžete vychutnat jasnou diktát, která se ukáže sama.

Pokud trpíte koktání - berte na vědomí osvědčenou metodu: každý den přepište několik stránek textu knihy. V době psaní, osoba v jeho myšlenkách říká text, a to je nemožné koktat v jeho mysli. Postupně začnete hovořit nahlas bez váhání.

Zvratky jazyka nejsou příliš příjemné, ale dokonale zdokonalují dikce. Výsledky jsou slyšitelné již třetí den a zůstávají po dlouhou dobu, pokud budete pokračovat v rozvíjení dikce. Důležitá podmínka: měly by být hlasitě mluvené.

Existují dva typy twistů jazyka:
- pro mozku - snadno se vyslovuje snadno, ale slova jsou zmatená (Clara ukradla korál od Karla
- pro jazyk - pokud je pro vás těžké mluvit sibilně (Varvara cítila emocionálně s nesrozumitelnou Vavilou). Nesnažte se rychle vyslovovat problém. Za prvé, zvládněte to pomalu, čtěte slabiky, pak jděte k průměrnému tempu a teprve tehdy řekněte, že se zrychluje jazyk.

Snažte se vyslovit jazykový zvlhčovač různými intonacemi (překvapený, rozhořčený, vymluvný atd.) Nebo jej zpívejte na motiv písně.

Připojte se k pohybu twister jazyka: krok, skok, tanec.

Kromě jazykolamů, záznamu a práce prostřednictvím slov a frází, které se často ptají znovu - v těchto slovech je kombinace písmen, které špatně uvedené, je nutné, aby byl k přehlednosti.

Spánek v brýlích na spaní - pomáhají uvolnit všechny obličejové svaly, včetně rtů a čelisti. To zlepšuje dikce.

Vývoj artikulačního přístroje

Pro diváky je důležité, aby zazněly váš hlas a jasnost mluvených slov. Trénink hlasu je snadný, pokud uděláte artikulační gymnastiku. Rozvíjí jazyk, rty, tváře, patra, spodní čelist a pomáhá učinit váš projev jasným a příjemným pro uši.

Vývoj artikulačního přístroje je usnadněn čtením nahlas, pomáhá správně umisťovat akcenty, vytvářet správné akcenty a intonace.

Pro čistý zvuk tvarování jazyk se vyvíjí, „čistý“ jazyk dásně, aby „záběry“ jazyk v líci, důvodem pro chuťové buňky, jazyk pull, flip je.

Zahřát čelisti: pořiďte si obě ruce přes dolní čelist a otevřít ji několikrát, a to bez námahy, ne najednou, ale po ruce - to cvičení pomáhá zmírnit napětí z submandibulárních svalů.

Zahřívání na tváře: nafoukněte si tváře, "natahujte" vzduch do úst, pak uvolněte napětí tím, že vytvoříte "smrk".

Chcete-li řeč byla jasná a jednoduchá, rozvíjet rty vytáhnout „tube“ a zase v kruhu v obou směrech, řekněme „Uchi - Uchi,“ vytáhněte trubku a chytit vzduch jim naplácat uvolněná rty „pá so-pá so-pá so“ a jejich shromáždění "П-б-п-б", vytáhněte rty zuby.

Řekněte "ma", "matka" pro sebe, a také "ha" na polovinu výdechu. Chuť by měla být zvýšena současně, pozice úst, stejně jako zvuk "O" - tyto cvičení dělají zvuk hlouběji a nahlas.

Prohlášení hlasu mluvčího

Vyškolení hlasu je nezbytné pravidelně, je hlavním nástrojem ve veřejném výkonu, který by měl být využíván s výhodou

Zvuk hlasu závisí na správném dýchání, které určuje, jak příjemný bude váš tón.

Hlasové nastavení obsahuje cvičení, které musíte každý den pracovat, stojící před zrcadlem.

Vycvičit dolní membránové dýchání ("břicho"). Stojte rovně, nohy ramena od sebe, uvolněte ramena a hlavu. Překlopte si ramena s hrudníkem, pevně prsty pevně přitiskněte k ramenním listům. Dýchat, dýchat nosem, vydechovat ústy, prsty by se neměly pohybovat, ramena by neměla jít nahoru a lokty se pohybují.

Staňte se rovnou, narovnejte si ruce před hruď, roztáhněte dlaně navzájem. Hluboce vdechujte nosem a ostrozřejte ruce po stranách, pak pomalu vezměte ruce a vydechujte ústy zvukem "ssssz". Když se dlaně navzájem dotýkají - pusťte dech.

Chcete-li "zahřát" hlas, musíte se dostat rovně, relaxovat, dýchat břicho. Sepjal ruce, jako megafonem, „show“ v krku lékař, nižší hrtanu, dech a říct „aaaaauuuu“. Několikrát udělejte, zvyšujte hlasitost, ale ne napněte.

Je-li hlas zní napjatý a je třeba se uvolnit - otevřít ústa, uvolnit své obličejové svaly, nádechu a výdechu třást čelist nahoru a dolů 4-5 krát. Můžete také publikovat vrzání, jako zvuk dveřního otvoru, a čelist je snížena, a zuby nemají být uzavřen.

Použijte jazykový twister - řekněte "ly-lre-lra-lro-lru-lyry", nejprve pomalu a pak zrychlete. Je důležité dobře formulovat, vyslovit s jinou intonací, jako otázku a odpověď. Pak uvolněte svaly úst - řekněte na výdech "Тпруу".

Chcete-li uvolnit zvuk a soustředit se, musíte zachytit nízkou pozici hrtanu. Chcete-li to provést, upadne čelist do hrudníku, otevřel ústa široká, dolní jazyk do krku, když se ukáže se svým lékařem ke snížení napětí a zívat 2-3.

Představte hlas kukačky: hrtan by měl být spuštěn na zívání, vypustit zvuky "y-u" (na aktivní výdech).

Jak trénovat dikce?

Každá osoba se může naučit jasně a zřetelně mluvit, jestli jen, samozřejmě, ví, jak trénovat dikce a je připravena věnovat nějaký čas školení.

Jak trénovat řeč a dikce?

Nejdříve proveďte jednoduché cvičení zaměřené na výcvik vašeho dýchání. Chcete-li to provést, postavte se rovně, roztáhněte nohy na šířku ramen a vložte rty spolu s trubičkou a lehce je protáhněte. Začněte hluboce dýchat a vydechujte vzduch a snažte se cítit jeho odpor. Po vyčlenění 2-3 minut na to pokračujte v dýchání a vdechování, ale doplňte cvičení s chůzí, nakláněním nebo houpáním rukou.

Další cvičení, které vám pomůže, jak trénovat dikci, a podporovat rozvoj dýchacího systému, je tak - postavit se rovně a ruce sepjaté za hlavou, narovnat záda a dělat mírný náklon dopředu, zároveň začne táhnout „gi-and-a“ a vydechovaný vzduch. Když potřebujete vdechnout, narovnat, vtáhnout vzduch do plic a opakovat cvičení.

Velmi účinný způsob, jak trénovat dikci a výslovnost je považována dát hlas jazykolamů. Chcete-li začít, vyberte několik jednoduchých jazykolamy, a pokusit se jim říkat pomalu a zřetelně vyslovovat zvuky. Poté, co děláte to 3-5krát, začněte zvyšovat rychlost výslovnosti, jen pečlivě sledujte, že všechny zvuky jsou jasné a odlišné. Pro dosažení maximálního efektu, můžete tak učinit tím, že do úst několik (počet závisí na individuálních vlastnostech) syrových vlašských ořechů. Je-li výkon vzhledem k příliš tvrdý, můžete zjednodušit to tím, ne celé věty, a některé zvuky, jako je „COP“, „GD“, „dd“ a jiní, a jakmile je snadnější provést, zkuste říci jazykolam.

Také odborníci doporučují učit se srdcem a nahlas číst báseň Valery Bryusov.

Jak vytvořit dobrou diktu

Diktování je jasná a výrazná výslovnost; to je stupeň přesnosti, odlišnost výslovnosti fonémů a morfémů, slova a fráze, které určují srozumitelnost řeči a následně jeho porozumění jinými lidmi. Dobrá dikce neobsahuje lístek, nazální a koktání.

Dobrá dikce je nezbytná pro každého a vždy, když přijímáte a komunikujete s přáteli, ale především pro řadu řečníků, lektorů, zpěváků a herců. Co je třeba udělat, na co pracovat, co by naše dikce splňovala nezbytné požadavky?

Na Univerzitě praktické psychologie je věnováno několik povinných cvičení, které studenti zpracovávají v průběhu roku, stejně jako dva celé tréninkové dny.

Začátek - zahřátí.

Vezměte tužku do úst a řekněte frázi, 10-15 slov, pevně stlačte tužku zuby. Pak vyjměte tužku a řekněte stejnou větu.

Cítit rozdíl! Čelisti, jazyk, rty, lámání na svobodu, začněte pracovat ne shalyay-roll, jako obvykle, ale velmi přesně a přesně!

Pak pracujte s novou větou. Abyste si nemysleli o textu, můžete si vzít cvičení pro každou báseň.

Dvě nebo tři minuty takového zahřívání stačí k tomu, abyste se přizpůsobili jasnému artikulaci. Jak se zahřejte, jděte do hlavní části!

Cvičení 1. Vlak s obroučkou jazyka

Ve čtvrtek čtvrtý den čtyři a čtvrt hodiny Ligurské regulátor reguluje v Ligurii, ale třicet tři lodě křižoval, křižoval, ale nikdy vylavirovali, a pak se zaznamená protokol o Protokol sítě, jako tazatele dotazovaný Ligurského regulátor plynule, ale ne čistě hlášeno ano doraportoval ne natolik, doraportovyval zaraportovalsya razmokropogodivshuyusya o počasí, že incident nebyl uložil žalobci právní precedens,

Ligurské regulátor aklimatizovaný do protiústavního Konstantinopoli, kde chocholatý koketní smích smích a křik Turku, které hrubě ukamenován trubice: nekouří, Turk, trubka, koupit lepší vlasu vrcholu, lepší peak hromada koupit, a pak se střelec Brandenburg - bomby zabombardiruet pro že někdo chernoryly on poldvora čenich izryl, kopal a podkopává;

ale ve skutečnosti Turk nebyl ten případ, a Clara se vplížil do doby plazil k Larue, zatímco Carl Clara korálů ukrást co Clara Carl ukradli klarinet, a pak soud degotnikovoy vdova Barbara jsou dva zloděje kulatiny ukradených ;

ale hřích - nesmějte - nedávejte do matice: Clara s Karl v temnotě všech rakovin šustil v boji - a to není až zapisovatel zlodějů nebylo až degotnikovoy vdovou, a nikoli degotnikovyh děti;

ale zlobí vdova ji vzal do stodoly dřeva: jednou u lesa, dva dřevo, tři dřevo - a to namísto veškerého dřeva a dvě dřevorubec, dvou- drovokola- drovoruba pro Superbad Barbara vyloučen šířky dřeva dvoře zpět do dřeva dvoře, kde strádal bělostná, volavka vyschl, vrah zemřel; kuřata volavky se pevně držel řetězu;

provedeno proti ovce, ale proti chlapík sám ovce, což je Senya seno v saních, pak nese Senka Soňu s Sanka na saních: spřežení - Skokie, Senka - na boku, Sonya - čelo, všichni - na sněhu, a Sasha je jen čepice kužele Sasha šel po dálnici, Sasha našla Saschu na dálnici;

Sonya stejný - Sashka přítelkyně byla na dálnici a cucal sušení, a navíc mají Sonya lopatek v ústech dokonce tři tvarohové - přímo v medovník, ale nebyla až Medovikov - Soni a cheesecake v ústech Sexton pereponomarit - perevyponomarit: bzučení as brouci brouci, bzučení, otočme:

Byl u Frola - Frol na Laurel lhal, když jde do opatství na Frola Laura navret že - seržant s vahmistrshey, kapitána rotmistrshey že had - lisované dolů a ježek - ezhata a jeho vysoce postavený host brali třtinu a brzy znovu pět dětí jedli pět med žampiony s polchetvertogo hranolovými čočka bez červích děr a 1600 šestašedesát koláče s tvarohem syrovátky z tvarohu

- o všem, co o cola zvony trub, a to natolik, že dokonce Constantine - zaltsburzhsky bssperspektivnyak zpod obrněný uvedl: všechny zvonky není perekolokolovat ne perevykolokolovat a všechny twisters ne pereskorogovorit není perevyskorogovorit; ale pokus není mučení.

K této výslovnosti jazykových twisters se člověk musí snažit. Začněte s výslovností jazykových twisters v obvyklém tempu a lepší s jednoduchými. Zřetelně vyslovuje všechny kombinace zvuků. Poté musíte zvýšit tempo. Když je můžete snadno vyslovit, jděte do složitějších návrhů. Zkomplikovat toto cvičení může být následující: pamatujte, jak hrdinka filmu "Karneval" vytvořila dikce? Správně, četla jsem v ústech otřesy jazyka s ořechy. Toto je klasické cvičení pro vývoj správné dikce

Cvičení 2. Poslouchejte sebe

Téměř každý člověk, který slyší jeho hlas, nahraný a reprodukovaný na zvukovém záznamu, se bude chtít zlepšit. Pomocí hlasového záznamníku můžete ovládat a otestovat zvuk svého hlasu. Vyberte segmenty z knih a nahlas si přečtěte zvukový záznam. Pak naslouchejte. S největší pravděpodobností se nejprve nebudete líbit, jak čtete pasáž, čtěte a zapište, dokud se vaše výslovnost nezdá být ideální.

Cvičení 3. Cvičeňte membránu

Někdy s dlouhým rozhovorem někteří nemají dostatek dýchání k dokončení věty. To dává řeči úkryt a rozmazává dojem. Dýchat dost pro dokonce i nejdelší větu, cvičit membránu. Pro to, dejte se dech a na výdech stačí vytáhnout nějakou samohlásku, dokud dech skončí. Opakujte toto cvičení několikrát denně. Když držíš samohlásku během několika sekund, 25 nebude pro tebe obtížná, zkuste změnit výšku hlasu. Dalším způsobem je nafouknout balónky.

Každodenní cvičení a všechny "staré fíky" budou odstraněny.

Doporučujeme školení pro oratoř v Moskvě:

10 silných cvičení pro rozvoj dikce

Porozumění oratorie je obtížné a náročné. Od starověku se lidé snažili učit umění před mluvením. O staletí později stále chceme upoutat pozornost diváků, ale nyní používáme moderní metody.

AdMe.ru pečlivě vybrali několik účinných praktik z knihy Elvira Sarabianové "Naučte se hovořit, abyste byli slyšeni".

1. Spojení zvuků "SH-F"

 • TheShar - teplo, vaše - důležité, vtip - strašidelné, široko tučné, živé - šití.
 • Podzemní brouka bzučí, bzučí, to se točí. Otěry kůže ve svorce jsou stejné.

2. Spojení zvuků "K-G, X"

 • Swing - gazela, počet, cíl - host, kód - rok, bič - ohyb, klub - hloupý, Kesha - Gesha.
 • Je tu koza s kozou. Krabí krab natáhl rake, dala krabovku: chytit grab štěrku, krab!

3. Zpracování zvuku "C"

 • Volavka je šavle, tsok je džus, cíl je sel, barva je světlá, cirkus je sýr, ulice je liška.
 • Dobrý člověk je proti ovce a ovce proti mladému muži. Volavka uschla a volavka vysušila.

4. Pomalu nejprve vyslovte, pak rychleji:

TLZ, JR, RSV, mkrtch, CPT, CPT, KShT, FTC, ktsch, kzhda, kzhde, kzhdo, kzhdu, kshta, kshte, kshtu, kshto.

5. Nejprve pomalu vyslovte, pak rychleji:

Probuď se, filozofovat, Postscript, zázvor, transplantace, nadzvukový, rozcuchaný, kontrproryv bodu exploze, protestantismus, rozrušit, sverhvstrevozhenny, dostat se do kufru, oddělení, hadice, nadzvukový, skandovat, filozofovat, monstrum je mnohem nap.

6. Trénink výslovnosti souhlásek:

 • Clara, jemuž v hrdle, na turné, na Gala, Kate, do Kyjeva, na konci města, a dálkové ovládání, aby se zapojili, dát, aby vyvolávala, ventilovat, zbavit bez kabátů, bezohledný, nesmrtelnost, obnovení potvrdit, odrazit.
 • Doplňování, vedení - zavedení, tlačení - tlačení, držení - opření, lugging - tahání, otevírání vody, smetí - hádka.

7. Vývoj kombinací zvuků v podobě hry:

 • Hřebíky: Gbdu! Gbdo! Gbde! Gbdy! Gbda! Gbdi! Gbde!
 • Napodobte koně po trampling: Ptk! Ptko! Ptka! Ptky! Ftke! Pts!
 • Představte si imaginární talíře partnerovi: Kshku! Kitschko! Kčke! Kshka! Kcky! Ksy!

8. Vyslovte fráze pomalu a rychle:

V tu hodinu zpívala drozd. V ten rok byl krupobití. Dub byl starý. Všichni byli v lásce k Petrovi. V jednom okamžiku je klub plný. Moss schoval houbu. Dědeček zestárl. Váš host vzal hůl. Vlna splash-splash dlaha! Sto kilometrů na skok.

Nejúčinnější cvičení pro dikce

Hledání osoby s dobrou dikcí je stále obtížnější, protože jen málo lidí vědomě usiluje o zlepšení řeči. Údaje o řeči se zřídka dávají z přírody, proto je třeba provést cvičení ke zlepšení výslovnosti. Potřebujete však jasnou výslovnost pro každou osobu?

K čemu je zapotřebí dobrá dikce

Doručená dikta znamená jasnou výslovnost slov a správné uspořádání řečových orgánů. Příčinou špatné dikce jsou vrozené vady řečového aparátu. Důvodem může být napodobování projevu jiných lidí v dětství. Ale i při špatné výslovnosti je zlepšení možné, pokud se použijí speciální cvičení pro dikce.

Prezentovaná dikce pomáhá:

 • Dosáhnout porozumění. Pokud se člověk nezúčastní vývoje řeči, informace, které vyjádří, budou obtížné vnímat lidmi, kteří ho poprvé vidí a nejsou zvyklí na zvláštnosti výslovnosti.
 • Vytvořte dojem. Zlepšení dikce pomáhá, když je třeba se ukázat z nejlepší strany. Příkladem je rozhovor s zaměstnavatelem, který by radši zanechal příspěvek osobě s jasnou výslovností.
 • Přilákat pozornost. Pokud člověk neustále rozvíjí svoji výslovnost a hlas, jakýkoli příběh řečený bude vnímán mnohem ochotněji než s vadami řeči.

Vývoj výslovnosti u dospělých

Vývoj dospívající dikce je odlišný v tom, že výroba zvuků je mnohem obtížnější. Když je člověk zvyklý určitým způsobem vyslovovat slova, musí měnit nejen výslovnost, ale i vnímání jeho řeči. Před zdokonalením dikce stojí za zvážení hlavní typy cvičení.

K rozvíjení své dikce a hlasu, mluvčí obvykle používají následující cvičení:

 • výslovnost tongue twisters;
 • poslouchat tvůj hlas;
 • dýchací cvičení.

Chcete-li se naučit krásnou řeč s jazykovými twisters, stojí za výběr několik takových frází, které mají za cíl rozvinout výslovnost určitých zvuků a zjistit, které z nich jsou obtížnější vyslovovat. Je na nich a stojí za to soustředit jejich pozornost. Je důležité pravidelně vyslovovat takové fráze, aby bylo řečové zařízení zvyklé na správnou výslovnost. Práce na sobě znamená provádět cvičení každý den.

Nástroj, který vám pomůže zjistit, jak správně vyslovovat zvuky, je záznam diktafonu. Pokud posloucháte svůj projev v rekordu, můžete pochopit, že to nevypadá úplně jako když mluvíte s dotyčnou osobou. Definování defektů a jejich odstranění je třeba neustále zaznamenávat, dokud nezmizí.

Společným problémem je nedostatek dýchání při výslovnosti dlouhých frází. To se projeví během veřejného mluvení. Chcete-li se zbavit tohoto problému, použije se metoda výcviku membrány. Jednou z cvičení pro dikce je vytáhnout samohlásku do výdechu co nejdéle. Nejprve se ukáže, že se to dělá jen na několik vteřin, ale následně se čas zvyšuje na 25. Dýchání trénink také zahrnuje změnu hlasitost hlasu. Dalším způsobem tréninku je nafukování balónků.

Při pravidelném cvičení se výsledek projevuje v několika dnech. Abyste však zachovali efekt, musíte udělat vše výše. V tomto případě je vhodné použít knihy, které jsou určeny pro rozvoj řeči.

Text pro vývoj dikce

Pro vývoj správné výslovnosti existují texty, které se skládají ze stejného principu, jaký se skrývají jazyky. Obvykle kombinují několik výkyvů jazyků pro vývoj různých zvuků. To znamená, že k opravě dikcí nepotřebujete hledat texty. Pro výcvik stačí nalézt zvlnění jazyka pro nastavení všech zvuků a spojit je do jediného celku.

Správná výslovnost byla rychlejší, do úst byly vloženy ořechy různých velikostí nebo mezi zuby upnutá tužka. Po odebrání těchto položek můžete cítit, že i složité složité fráze je snadnější vyslovovat.

Rozvíjení dikcí pomáhá také expresivní čtení beletrie. Nahráváním výslovnosti na rekordéru je snadné určit, které zvuky se mluví nesprávně.

Nejdelší zvlhčovač jazyka

„Ve čtvrtek 4., 4 a čtvrt hodiny, Ligurského regulátorem regulována v Ligurii, ale 33 lodí připíchnutý, křižoval, ale nikdy vylavirovali, a pak se zaznamená protokol o Protokol sítě, jako tazatele dotazovaný Ligurského regulátor plynule, ale ne hlášeno I se čistí, a to natolik, zaraportovalsya razmokropogodivshuyusya o počasí, takže incident nestal kandidátem na soudní precedens Ligurského regulátora aklimatizovaný neústavní v Konstantinopoli, kde chocholatý koketní smích smích Dělat křik Turku, které hrubě ukamenován trubice: nekouří, Turk, trubka, koupit lepší hromadu vrchol, lepší vlasu špičkový koupit, a pak se střelec Brandeburga - bomby zabombardiruet proto, že někdo chernoryly on poldvora čenich izryl, kopal a podkopání; ale Turk nebyl ve skutečnosti tento případ, a Clara Kral zatímco plíží se Larue, zatímco Carl Clara ukradl korálů pro Clara Carl ukradli klarinet, a pak soud degotnikovoy vdova Barbara 2 zloděje kulatiny ukradených; ale hřích - nesmějte - nedávejte do matice: Clara s Karl v temnotě všech rakovin šustil v boji - a to není až zapisovateli zloději, ale ne degotnikovoy vdovou, a nikoli degotnikovyh děti; ale vztek vdova, uklidila v lese vrhnout: časy dřevo, 2 dřeva, 3 dřevo - ne místo celodřevěná a 2 dřevorubec, 2 woodsplitter-drovoruba pro Superbad Barbara vyloučen dříví šíři soudu zpět do dřeva dvoře, kde volavka strádal, volavka vyschl, volavka zemřel; kuřata volavky se pevně držel řetězu; provedeno proti ovce, ale proti chlapík sama ovcí, což je Senya seno na saních, pak nese Senka Soňu s Sanka na saních: spřežení - Skokie, Senka - na boku, Sonya - čelo, všichni - na sněhu, a je tam jen čepici kužely zaklepal, pak šel na cestě, Sasha, Sasha, Sasha nalezeno na dálnici; Sonya stejný - Sashka přítelkyně byla na dálnici a cucal sušení, a kromě toho má Soňa lopatek v ústech, je také 3 tvarohové - přímo v medovník, ale nebyla až Medovikov - Soni a cheesecake v ústech Sexton pereponomarit - perevyponomarit: bzučení as brouk, bzučení, ale otočil: to bylo v Frola - Frol na Laurel lhal, jděte do opatství na Frola Laura navret že - seržant s vahmistrshey, kapitán s rotmistrshey, od hada - stisknuté, ježek - ezhata a jeho vysoce postavený host vzal cukrové třtiny, a brzy opět 5 5 děti jedli med žampiony s polchetvertogo hranolovými čočkou bez Cher otochiny ano 1666 koláče se sýrovou syrovátky z tvarohu, - na vše, co Ohalo Cola zvony trub, a to natolik, že dokonce Constantine - zaltsburzhsky besperspektivnyak zpod obrněný uvedl: všechny zvonky není perekolokolovat není perevykolokolovat tak a nepřehánějte to, nepřehánějte to; ale pokus není mučení. "

Jak zlepšit dikce v krátkém čase

Někdy není možné provádět cvičení pro výuku výslovnosti kvůli nedostatku času. V takových situacích je použito artikulační nabíjení. Skládá se z několika jednoduchých cvičení:

 • Přemístěte čelisti dopředu a dozadu. Při takových činnostech je ústa v otevřené poloze.
 • Výslovnost vowels a, y and s. Musíte to udělat v nakloněné pozici s rukama zkříženými na hrudi. Hlas je snížen a zvuk je vyslovován pomalu. Po dalším zvuku se musíte postavit na stojící pozici a potom provést svah a opakovat akci.
 • Pohyb v jazyce. Dobré cvičení pro rychlý vývoj dikce je hnutí, ve kterém jazyk střídavě spočívá na tvářích. To se provádí jak uzavřenými, tak otevřenými ústy.
 • Dotýká se zubů. Toto cvičení se provádí s široce otevřenými ústy. Jazyk se musí dotýkat každého zubu střídavě po horních a dolních řadách.

Po provedení takových cvičení na slovnících se zvyšuje jasnost mluvených frází, takže se často používají lidé, kteří mluví veřejnosti.

Měla bych navštěvovat kurzy výuky jazyků

Tam jsou kurzy pro rozvoj řeči určené pro vysílače. Patří sem nejen cvičení pro správnou výslovnost, ale také tipy, které pomáhají zvládnout problémy vznikající během veřejného mluvení. Programy těchto kurzů se skládají z několika lekcí:

 • pravidla artikulace;
 • studium základů správného dýchání;
 • vývoj rozsahu a síly hlasu;
 • pravidla intonace budov;
 • studium ortopheie;
 • zvládnutí základů gestikulace.

Kurzy pomáhají učit se správnou technikou výslovnosti a překonat strach z mluvení před publikem. Práce na sobě zahrnuje dlouhé hodiny, takže tohle dělají mluvčí.

Poruchy řeči vznikají kvůli špatné struktuře řečového aparátu nebo kvůli nesprávné tvorbě zvuků v dětství. První typ defektů je korigován pouze pomocí řečových terapeutů nebo zubních lékařů, pokud je to otázka špatné struktury zubů.

Váš řeč můžete napravit pomocí normálního uspořádání artikulačních orgánů během rozhovoru. Při absenci abnormalit ve vývoji těla se objevují vady:

Výskyt těchto defektů nastává v důsledku dokonce malé odchylky řečených orgánů z jejich přirozeného umístění. Pro správnou výslovnost musíte vědět, jak správně umístit rty, jazyk, měkké patra a spodní čelist. Toho lze dosáhnout pouze školením, protože práce na opravě řeči znamená neustálé zlepšování.

Jak opravit neuspokojivou řeč

Rozsáhlá porucha řeči, která se projevuje u lidí s normálně vyvinutým artikulačním přístrojem, je nezřetelnost. Vyjadřuje se při požití celé slabiky během rozhovoru. Taková vada vzniká v dětství kvůli nevědomé imitaci ostatních. Chcete-li se ho zbavit, je třeba provést následující cvičení, abyste vylepšili dikce:

 • Podvodné básně, sledování rytmu. Výběr by měl být práce, která jsou náročnější. Jako příklad lze citovat Mayakovského básně. Taková práce na vás pomůže rychle odstranit nedostatky řeči.
 • Často vyslovujte slova, ve kterých souhlášky stojí vedle sebe. Například - kontrarevoluce. Po složení takových slov je třeba je vyslovovat několikrát denně.

To pomůže napravit výslovnost během několika týdnů.

Jak hlasovat

Existují 3 cvičení, které pomáhají rozvíjet hlas.
Chcete-li mít slyšitelný účinek, musíte cvičení provádět několik měsíců. Tyto cvičení zahrnují:

 • Výslovnost vowels. Chcete-li provést první cvičení k vytvoření dikce, musíte střídavě vyslovovat zvuky samohlásky tak dlouho, dokud máte dostatek dýchání. Řekněte "a", "e", "a", "o" a "y", můžete hlas hlasitěji zvuknout. Práce na nastavení hlasu je neustále, protože během přestávek i po několik dní se efekt stává méně nápadný.
 • Aktivace břicha a hrudníku. Chcete-li aktivovat oblast břicha a hrudníku, je nutné říci "m" se zavřenými ústy. První zvuk by měl být tichý, druhý hlasitější a potřetí musíte co nejvíce zatížit hlasivky. Pokud dojde k práci na výslovnosti a hlasu bez provedení těchto cvičení, je účinek snížen.
 • Výslovnost slov s písmenem "p". Také hlas je vyslovován se zvukem "p", který také zlepšuje výslovnost. Chcete-li to udělat, musíte nejprve zvracet zvuk a pak řekněte více než tucet slov, které obsahují písmeno p. Během výslovnosti by měl dopis vypadat. Takové cvičení pomůže dát hlas a zlepšit dikce. Rozvíjet pomůcku na dikce a knihy, pokud je nahlas číst.

Pro rozvíjení dikce a dosažení jasné výslovnosti je nutné pracovat tvrdě. Pouze s pomocí pravidelných cvičení a školení dosáhnete hmatatelných změn.
"alt =" ">

Jak trénovat dikce?

Napsal Evgeniy dne 13/11/2012. Publikované vzdělávací programy

Jak trénovat dikce?

Opakovat každý den je cvičení pro dikce (číst nahlas). Pokud každý den budete toto cvičení opakovat 1 až 5 krát, pak za dva týdny zaznamenáte ohromující výsledky.

Cvičení:

Ve čtvrtek čtvrtý den za čtyři a čtvrt hodiny

Ligurský regulátor byl regulován v Ligurii,

ale třicet tři lodě křižoval, křižoval, ale nikdy vylavirovali, a pak se zaznamená protokol o Protokol sítě, jako tazatele dotazovaný Ligurského regulátor plynule, ale ne čistě hlášeny, ale ne doraportoval doraportovyval takže ano zaraportovalsya o razmokropogodivshuyusya počasí, které, aby incidentu ne uchazeč o soudní precedens,

Ligurský regulátor se aklimatizoval v neústavní Constantinople,

kde se rozesmátý smích rozesmál smíchy a křičel na Turka,

který je kouřový s potrubím: nekuřte, Turk, potrubí,

koupit lepší vrchol píku, lepší koupit vrchol kip,

a pak přijde bombař z Brandenburgu - bomby pro bombardování,

že určitá černá tvář byla vykopaná a kopaná, vykopaná a vykopaná;

ale ve skutečnosti nebyl Turk v podnikání,

a Clara - k ukradeným v té době, ukradli stánku, zatímco Carl u Clarova korálu ukradl, za což Clara z Karla ukradla klarinet,

a pak na dvoře vdovské vdovy Varovary, tito dva zloději ukradnou palivové dříví;

ale je to hřích, který se nesměje smát: o Clare a Karle

tma, všichni raci vykřikovali v blátě, - tady a ne k bombardérovi byli zloději a

ne na vdovu vdovu, a nikoliv na děti dítěte;

ale rozzlobená vdova vytáhla dřevo do haly: jednou palivové dřevo, dvě palivové dříví, tři palivové dříví - celé dřevo nebylo obsaženo,

a dva dřevorubce, dva dřevorubce, dřevorubec pro emoce Varváry

vyhozené palivové dříví v šíři dvora zpět do dřevěného dvora,

kde se volavka rozpadla, výsadba vyschla a volavka zemřela;

kuřata volavky se pevně držel řetězu;

dobře děláno proti ovcím a proti mladému samému ovci,

které Senya nosí seno ve sáně,

pak štěstí Senka Sonya se Sankou na sáňce:

sanki-skok, Senku - v boku, Sonka - v čele, všichni ve sněhu,

a Saska jen odrazil kuželky,

Pak Sasha vyšla na dálnici, Sasha našla Sashu na dálnici;

Sonka - Saskova přítelkyně procházela po dálnici a vysychala,

Navíc Sonya-gramofony mají v jejich ústech další tři tvarovky -

akkurat v medoviku, ale není na medovině -

Sonya a s koláčkem v ústech sakrista znovu přemýšlejte, - re-poignant:

bzučení jako brouka, bzučení a závrať:

byl u Frol-Frol na Lavře lhán, půjde do kláštera na Frola Lavra,

že - seržant se seržant-majorem, kapitánem s kapitánem,

že hrůza - hrůza a ježek,

a na něm vysoko postavený návštěvník odnesl hůl,

a brzy se opět pět dětí jedli pět med žampiony s polchetvertogo hranolovými čočky bez červích děr, a jeden tisíc šest set šedesát šest koláče s tvarohem syrovátky z tvarohu

- o všechno kolem, kolem zvonku zazvonil zvon zvonění,

a to natolik, že dokonce Constantine - zaltsburzhsky bssperspektivnyak zpod obrněných uvádí: všechny zvonky není perekolokolovat není perevykolokolovat,

tak nepřestávejte to přehánět;

ale pokus není mučení.

A několik dalších tipů:

1) Vložte několik ořechů do úst a řekněte zkroucení jazyka, měnící se tempo z pomalé na rychlé.

2) Používejte různé množství a velikost matic, což komplikuje úkol.

3) Na rekordéru napište fragment určitého textu. Poslechněte, co váš posluchač slyší. Je nepravděpodobné, že se vám bude líbit to, co jste slyšeli. Zapište si, dokud vaše dikce nedosáhne uspokojivé úrovně.

Cvičení pro dikce: jak rychle se zlepší řeč a dikce

Hledání osoby s dobrou dikcí je stále obtížnější, protože jen málo lidí vědomě usiluje o zlepšení řeči. Údaje o řeči se zřídka dávají z přírody, proto je třeba provést cvičení ke zlepšení výslovnosti. Potřebujete však jasnou výslovnost pro každou osobu?

K čemu je zapotřebí dobrá dikce

Doručená dikta znamená jasnou výslovnost slov a správné uspořádání řečových orgánů. Příčinou špatné dikce jsou vrozené vady řečového aparátu. Důvodem může být napodobování projevu jiných lidí v dětství. Ale i při špatné výslovnosti je zlepšení možné, pokud se použijí speciální cvičení pro dikce.

Prezentovaná dikce pomáhá:

 • Dosáhnout porozumění. Pokud se člověk nezúčastní vývoje řeči, informace, které vyjádří, budou obtížné vnímat lidmi, kteří ho poprvé vidí a nejsou zvyklí na zvláštnosti výslovnosti.
 • Vytvořte dojem. Zlepšení dikce pomáhá, když je třeba se ukázat z nejlepší strany. Příkladem je rozhovor s zaměstnavatelem, který by radši zanechal příspěvek osobě s jasnou výslovností.
 • Přilákat pozornost. Pokud člověk neustále rozvíjí svoji výslovnost a hlas, jakýkoli příběh řečený bude vnímán mnohem ochotněji než s vadami řeči.

Vývoj výslovnosti u dospělých

Vývoj dospívající dikce je odlišný v tom, že výroba zvuků je mnohem obtížnější. Když je člověk zvyklý určitým způsobem vyslovovat slova, musí měnit nejen výslovnost, ale i vnímání jeho řeči. Před zdokonalením dikce stojí za zvážení hlavní typy cvičení.

K rozvíjení své dikce a hlasu, mluvčí obvykle používají následující cvičení:

 • výslovnost tongue twisters;
 • poslouchat tvůj hlas;
 • dýchací cvičení.

Chcete-li se naučit krásnou řeč s jazykovými twisters, stojí za výběr několik takových frází, které mají za cíl rozvinout výslovnost určitých zvuků a zjistit, které z nich jsou obtížnější vyslovovat. Je na nich a stojí za to soustředit jejich pozornost. Je důležité pravidelně vyslovovat takové fráze, aby bylo řečové zařízení zvyklé na správnou výslovnost. Práce na sobě znamená provádět cvičení každý den.

Nástroj, který vám pomůže zjistit, jak správně vyslovovat zvuky, je záznam diktafonu. Pokud posloucháte svůj projev v rekordu, můžete pochopit, že to nevypadá úplně jako když mluvíte s dotyčnou osobou. Definování defektů a jejich odstranění je třeba neustále zaznamenávat, dokud nezmizí.

Společným problémem je nedostatek dýchání při výslovnosti dlouhých frází. To se projeví během veřejného mluvení. Chcete-li se zbavit tohoto problému, použije se metoda výcviku membrány. Jednou z cvičení pro dikce je vytáhnout samohlásku do výdechu co nejdéle. Nejprve se ukáže, že se to dělá jen na několik vteřin, ale následně se čas zvyšuje na 25. Dýchání trénink také zahrnuje změnu hlasitost hlasu. Dalším způsobem tréninku je nafukování balónků.

Při pravidelném cvičení se výsledek projevuje v několika dnech. Abyste však zachovali efekt, musíte udělat vše výše. V tomto případě je vhodné použít knihy, které jsou určeny pro rozvoj řeči.

Text pro vývoj dikce

Pro vývoj správné výslovnosti existují texty, které se skládají ze stejného principu, jaký se skrývají jazyky. Obvykle kombinují několik výkyvů jazyků pro vývoj různých zvuků. To znamená, že k opravě dikcí nepotřebujete hledat texty. Pro výcvik stačí nalézt zvlnění jazyka pro nastavení všech zvuků a spojit je do jediného celku.

Správná výslovnost byla rychlejší, do úst byly vloženy ořechy různých velikostí nebo mezi zuby upnutá tužka. Po odebrání těchto položek můžete cítit, že i složité složité fráze je snadnější vyslovovat.

Rozvíjení dikcí pomáhá také expresivní čtení beletrie. Nahráváním výslovnosti na rekordéru je snadné určit, které zvuky se mluví nesprávně.

Nejdelší zvlhčovač jazyka

„Ve čtvrtek 4., 4 a čtvrt hodiny, Ligurského regulátorem regulována v Ligurii, ale 33 lodí připíchnutý, křižoval, ale nikdy vylavirovali, a pak se zaznamená protokol o Protokol sítě, jako tazatele dotazovaný Ligurského regulátor plynule, ale ne hlášeno I se čistí, a to natolik, zaraportovalsya razmokropogodivshuyusya o počasí, takže incident nestal kandidátem na soudní precedens Ligurského regulátora aklimatizovaný neústavní v Konstantinopoli, kde chocholatý koketní smích smích Dělat křik Turku, které hrubě ukamenován trubice: nekouří, Turk, trubka, koupit lepší hromadu vrchol, lepší vlasu špičkový koupit, a pak se střelec Brandeburga - bomby zabombardiruet proto, že někdo chernoryly on poldvora čenich izryl, kopal a podkopání; ale Turk nebyl ve skutečnosti tento případ, a Clara Kral zatímco plíží se Larue, zatímco Carl Clara ukradl korálů pro Clara Carl ukradli klarinet, a pak soud degotnikovoy vdova Barbara 2 zloděje kulatiny ukradených; ale hřích - nesmějte - nedávejte do matice: Clara s Karl v temnotě všech rakovin šustil v boji - a to není až zapisovateli zloději, ale ne degotnikovoy vdovou, a nikoli degotnikovyh děti; ale vztek vdova, uklidila v lese vrhnout: časy dřevo, 2 dřeva, 3 dřevo - ne místo celodřevěná a 2 dřevorubec, 2 woodsplitter-drovoruba pro Superbad Barbara vyloučen dříví šíři soudu zpět do dřeva dvoře, kde volavka strádal, volavka vyschl, volavka zemřel; kuřata volavky se pevně držel řetězu; provedeno proti ovce, ale proti chlapík sama ovcí, což je Senya seno na saních, pak nese Senka Soňu s Sanka na saních: spřežení - Skokie, Senka - na boku, Sonya - čelo, všichni - na sněhu, a je tam jen čepici kužely zaklepal, pak šel na cestě, Sasha, Sasha, Sasha nalezeno na dálnici; Sonya stejný - Sashka přítelkyně byla na dálnici a cucal sušení, a kromě toho má Soňa lopatek v ústech, je také 3 tvarohové - přímo v medovník, ale nebyla až Medovikov - Soni a cheesecake v ústech Sexton pereponomarit - perevyponomarit: bzučení as brouk, bzučení, ale otočil: to bylo v Frola - Frol na Laurel lhal, jděte do opatství na Frola Laura navret že - seržant s vahmistrshey, kapitán s rotmistrshey, od hada - stisknuté, ježek - ezhata a jeho vysoce postavený host vzal cukrové třtiny, a brzy opět 5 5 děti jedli med žampiony s polchetvertogo hranolovými čočkou bez Cher otochiny ano 1666 koláče se sýrovou syrovátky z tvarohu, - na vše, co Ohalo Cola zvony trub, a to natolik, že dokonce Constantine - zaltsburzhsky besperspektivnyak zpod obrněný uvedl: všechny zvonky není perekolokolovat není perevykolokolovat tak a nepřehánějte to, nepřehánějte to; ale pokus není mučení. "

Jak zlepšit dikce v krátkém čase

Někdy není možné provádět cvičení pro výuku výslovnosti kvůli nedostatku času. V takových situacích je použito artikulační nabíjení. Skládá se z několika jednoduchých cvičení:

 • Přemístěte čelisti dopředu a dozadu. Při takových činnostech je ústa v otevřené poloze.
 • Výslovnost vowels a, y and s. Musíte to udělat v nakloněné pozici s rukama zkříženými na hrudi. Hlas je snížen a zvuk je vyslovován pomalu. Po dalším zvuku se musíte postavit na stojící pozici a potom provést svah a opakovat akci.
 • Pohyb v jazyce. Dobré cvičení pro rychlý vývoj dikce je hnutí, ve kterém jazyk střídavě spočívá na tvářích. To se provádí jak uzavřenými, tak otevřenými ústy.
 • Dotýká se zubů. Toto cvičení se provádí s široce otevřenými ústy. Jazyk se musí dotýkat každého zubu střídavě po horních a dolních řadách.

Po provedení takových cvičení na slovnících se zvyšuje jasnost mluvených frází, takže se často používají lidé, kteří mluví veřejnosti.

Měla bych navštěvovat kurzy výuky jazyků

Tam jsou kurzy pro rozvoj řeči určené pro vysílače. Patří sem nejen cvičení pro správnou výslovnost, ale také tipy, které pomáhají zvládnout problémy vznikající během veřejného mluvení. Programy těchto kurzů se skládají z několika lekcí:

 • pravidla artikulace;
 • studium základů správného dýchání;
 • vývoj rozsahu a síly hlasu;
 • pravidla intonace budov;
 • studium ortopheie;
 • zvládnutí základů gestikulace.

Kurzy pomáhají učit se správnou technikou výslovnosti a překonat strach z mluvení před publikem. Práce na sobě zahrnuje dlouhé hodiny, takže tohle dělají mluvčí.

Poruchy řeči vznikají kvůli špatné struktuře řečového aparátu nebo kvůli nesprávné tvorbě zvuků v dětství. První typ defektů je korigován pouze pomocí řečových terapeutů nebo zubních lékařů, pokud je to otázka špatné struktury zubů.

Váš řeč můžete napravit pomocí normálního uspořádání artikulačních orgánů během rozhovoru. Při absenci abnormalit ve vývoji těla se objevují vady:

Výskyt těchto defektů nastává v důsledku dokonce malé odchylky řečených orgánů z jejich přirozeného umístění. Pro správnou výslovnost musíte vědět, jak správně umístit rty, jazyk, měkké patra a spodní čelist. Toho lze dosáhnout pouze školením, protože práce na opravě řeči znamená neustálé zlepšování.

Jak opravit neuspokojivou řeč

Rozsáhlá porucha řeči, která se projevuje u lidí s normálně vyvinutým artikulačním přístrojem, je nezřetelnost. Vyjadřuje se při požití celé slabiky během rozhovoru. Taková vada vzniká v dětství kvůli nevědomé imitaci ostatních. Chcete-li se ho zbavit, je třeba provést následující cvičení, abyste vylepšili dikce:

 • Podvodné básně, sledování rytmu. Výběr by měl být práce, která jsou náročnější. Jako příklad lze citovat Mayakovského básně. Taková práce na vás pomůže rychle odstranit nedostatky řeči.
 • Často vyslovujte slova, ve kterých souhlášky stojí vedle sebe. Například - kontrarevoluce. Po složení takových slov je třeba je vyslovovat několikrát denně.

To pomůže napravit výslovnost během několika týdnů.

Jak hlasovat

Existují 3 cvičení, které pomáhají rozvíjet hlas.

Chcete-li mít slyšitelný účinek, musíte cvičení provádět několik měsíců. Tyto cvičení zahrnují:

 • Výslovnost vowels. Chcete-li provést první cvičení k vytvoření dikce, musíte střídavě vyslovovat zvuky samohlásky tak dlouho, dokud máte dostatek dýchání. Řekněte "a", "e", "a", "o" a "y", můžete hlas hlasitěji zvuknout. Práce na nastavení hlasu je neustále, protože během přestávek i po několik dní se efekt stává méně nápadný.
 • Aktivace břicha a hrudníku. Chcete-li aktivovat oblast břicha a hrudníku, je nutné říci "m" se zavřenými ústy. První zvuk by měl být tichý, druhý hlasitější a potřetí musíte co nejvíce zatížit hlasivky. Pokud dojde k práci na výslovnosti a hlasu bez provedení těchto cvičení, je účinek snížen.
 • Výslovnost slov s písmenem "p". Také hlas je vyslovován se zvukem "p", který také zlepšuje výslovnost. Chcete-li to udělat, musíte nejprve zvracet zvuk a pak řekněte více než tucet slov, které obsahují písmeno p. Během výslovnosti by měl dopis vypadat. Takové cvičení pomůže dát hlas a zlepšit dikce. Rozvíjet pomůcku na dikce a knihy, pokud je nahlas číst.

Pro rozvíjení dikce a dosažení jasné výslovnosti je nutné pracovat tvrdě. Pouze s pomocí pravidelných cvičení a školení dosáhnete hmatatelných změn.

Schopnost správně vyjadřovat slova a fráze, jasně a jasně vyslovit text s uspořádáním a nazvanou dikcí. Někteří lidé se neustále ptají, jak zlepšit dikce a řeč. Zvláště se jedná o zástupce tvůrčích profesí (herci, zpěváci, moderátorka).

Zvláště důležitá je správná artikulace pro zpěváky: nejen text vyslovují, ale zpívají, což je mnohem obtížnější. Cvičení pro dikce v zpěvu probíhají neustále: jak ve formě samostatné lekce, tak i jako raspevka.

Kdy je třeba trénovat dikce a řeč?

Pokud vás lidé rozumí, to neznamená, že nepotřebujete řečové cvičení. Slyšet zvnějšku není snadné. Chcete-li to provést, možná budete potřebovat autoritativní stanovisko odborníka nebo učitele. Pokud neexistuje, můžete nahrávku nahrát na zvukové médium a poslouchat. Také dobrá cesta je srovnávat se s hlásáky ústředních kanálů: artikulace zvuků ruského projevu je pro ně nejčastěji gramotná.

Přemýšlet o tom, jak rozvinout dikci a techniku ​​řeči, je třeba zejména v těch případech, kdy je zřejmá krivost, porušení výslovnosti jednotlivých zvuků.

Existují vlastnosti dobrého projevu, mohou se také rozvinout: je to stručnost, jasnost formulací, gramotnost, dodržování literárních norem, logika a další.

Snadné cvičení ke zdokonalení dikcí jsou navrženy tak, aby vyvíjely správné vyjádření jednotlivých zvuků a jejich kombinací a byly složitější - spojit prvky do jednoho.

Rodiče vědí, jak zlepšit výslovnost u dětí: je to myogymie pro jazyk, rty. Ale je těžké si představit, že dospělý, který si položí jazyk s lopatou. A muskuloskeletální aparát u starších lidí byl tvořen a nebyl tak ohebný jako u dětí.

Cvičení pro jasnou dikci pro dospělé jsou zcela odlišné. Učitelé používají:

 • výslovnost jednotlivých souhlásek s jasným artikulací;
 • výmluvnost jazyků;
 • Respirační gymnastika v kombinaci s tělesnou gymnastikou;
 • speciální artikulační cvičení.

Je důležité vytvořit pravidelné třídy a stanovit realistické cíle.

 1. Vyslovte tyto kombinace zvuků, "otryskávají" poslední neslyšící souhlásky: pi-bi-pi-bi-pipp, bi-be-bo-bi-bipp, g-go-gu-gy-gikk a podobně.
 2. Přečtěte si jakýkoli hloupý jazyk nahlas bez použití samohlásek. Krl Klr krl krll - souhlasí, zní to legračně. Mimochodem, zjistila jste, co je tato fráze?
 3. Upevněte si nos a začněte číst text nahlas jedním dechem. Dýchat pouze tam, kde má být.
 4. Proveďte jakékoli fyzické cvičení souběžně s výslovností poezie. Kromě přínosů pro zdraví budete cítit, kde přestanete ovládat své dýchání.

Cvičení pro hlas a diktování nebude dělat bez dýchacích praktik, protože artikulace je rysem průchodu vzduchu ústy. Tak vzniknou různé zvuky řeči. Správné dýchání:

 • pomalým vdechnutím širokými nosními dírkami, odměřeným výdechem nosem (rytmicky upínající a uvolňující nosní dírky);
 • dech se sklonem (obvykle se vyskytuje naopak), výdechem na zvuky "g-m-m-m" nebo "hmm-m-m".

Rozvíjení cvičení začíná provádět s několika vteřinami, postupně se zvyšuje na 1-3 minuty. Pro všechny třídy je princip postupné komplikace a nárůstu tempa.

Jak dlouho bude trvat, než se rozvinout dikce?

Pokud si všimnete několika drobných chyb při poslechu diktafonového záznamu, práce na dikci a výslovnosti mohou trvat jen jeden nebo dva dny. Pokud potřebujete věnovat pozornost rozsáhlejším okamžikům, pak můžete za pár měsíců odejít na tvrdou lekci. Je důležité si uvědomit, že zpěváci takových lekcí mohou být neustále potřebováni v podobě zpěvu před představením, aby přinesli artikulační aparát do bojové připravenosti.

Jak opravit dikce pro dospělé? Odpověď je jednoduchá: trénovat pravidelně a trvale.

Co vám pomůže, s výjimkou cvičení?

Cvičení pro vypracování diktátů jsou důležitou etapou práce, ale můžete snáze dosáhnout potřebného výsledku: číst knihy, noviny, časopisy nahlas, vyslovovat slova a ne polknout zakončení. Práce na jasném projevu v tomto případě bude také příjemná zábava.

Cvičení pro dikce

K vyjádření výrazného hlasu učitelé často používají podobné dýchací cviky, stejně jako rozvíjejí správnou artikulaci. Je důležité řádně dodržovat doporučení učitele, protože nesprávně provedené pohyby si pamatují svaly. Obnovit je budou obtížné. Učitel také navrhne zajímavé cvičení pro vývoj řečových a diktních technik.

Učitelé Artvokal centra vědí, jak správně řeč a dikce, ať už pro řeč v žánru řeči (zprávy, veřejné vystoupení) nebo vokály.

Než budete trénovat diktát doma, je lepší se poradit s příslušným učitelem, specialistou na výuku hlasu nebo se zapsat do našich kurzů dikcí v Moskvě.

Video cvičení od Artvokalu

V tomto videu uvidíte, jak samostatně vyvíjet správnou diktu během tříd s odborným učitelem. Video lekce vám mohou pomoci jenom, ale nenahradí slyšení učitele.

Pokud jsou dodržována všechna doporučení a pravidla, může se zlepšit velmi brzy, a všimnete si to, zaznamenáváte znovu a znovu svůj záznam na rekordéru.

Zpětná vazba studentů:

Milá Alesya, děkuji vám, že jste mi pomohli realizovat svůj sen. Měl jsem štěstí, že jsem se s takovým dobrým učitelem setkal, po prvních hodinách se výsledky staly viditelnými.

Se Vám Líbí O Bylinkách

Sociální Sítě

Dermatologie